Stypendium im. Piotra Mroczyka

Stypendium na rzecz wiedzy

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Ogłoszenia Fundacji
Kontakt
 

 
 


Fundacja "Zacny Uczynek" wydała z okazji Nagrody "Zacnego Uczynku" A.D. 2009 limitowaną oraz numerowaną serię "cegiełek", z których dochód przeznaczony jest na fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka. "Cegiełki" wydane zostały w nominałach 100, 50, 20 oraz 10 złotych. Można je nabywać w siedzibie Fundacji "Zacny Uczynek" przy ul. Piłsudskiego 44/12 w Krasnymstawie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, został utworzony przez "Fundację "Zacny Uczynek" oraz spółkę Novainvest S.A. (novainvest.com.pl) z Warszawy. Jest wyrazem uznania dla znaczenia w życiu społecznym edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim, a zwłaszcza ich szczególnej roli w zbliżaniu kultur, narodów, w znoszeniu nierówności i podziałów, w umacnianiu dialogu, współpracy i pogłębianiu wiedzy.

Stypendium jest przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, II stopnia lub dla doktorantów na kierunkach dziennikarstwo, politologia, socjologia, filozofia.

Stypendium otrzymali do tej pory studenci i doktoranci: Damian Szacawa, Agnieszka Adamska, Tomasz Wicha, Justyna Maguś, Maja Krzyżanowska, Krzysztof Rojek, Paulina Kalita, Mateusz Kasiak, Paulina Wiernicka i Joanna Kukier z UMCS oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego Karol Woźniak, Sławomir Skwark, Sandra Gwóźdź, Anna Wyrwas, Małgorzata Budny, Joanna Borys i Mateusz Rogalewicz.

Osoby, które chciałyby nabyć "cegiełki" i wspomóc w ten sposób fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka mogą to zrobić wpłacając pieniądze na konto Fundacji z dopiskiem "Stypendium - cegiełka".

Cegiełka zostanie im wysłana na wskazany adres pocztowy.

Konto Fundacji "Zacny uczynek":

44 8200 0008 2001 0015 9984 0001

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 29, 22-300 KrasnystawStypendystka UMCS Joanna KukierStypendystka UMCS Paulina WiernickaStypendium im. Piotra Mroczyka z rąk dr Andrzeja Olechowskiego oraz członka Rady Fundacji Zbigniewa Glanowskiego
odbiera Mateusz Rogalewicz (Uniwersytet Opolski)Stypendium im. Piotra Mroczyka z rąk dr Andrzeja Olechowskiego oraz członka Rady Fundacji Zbigniewa Glanowskiego
odbiera Krzysztof Rojek (UMCS w Lublinie)Stypendium Fundacji Joannie Borys, studentce Uniwersytetu Opolskiego, wręcza Andrzej Olechowski.


620

Stypendium Fundacji Małgorzacie Budny, studentce II roku SUM politologii Uniwersytetu Opolskiego, wręczają Andrzej Olechowski i Marek Stachura.


620

Stypendystki Anna Wyrwas (UO) i Justyna Maguś (UMCS) z prezesem Fundacji Romanem Żelaznym  500   500

Stypendyści Sandra Gwóźdź (UO) i Tomasz Wicha (UMCS) z przewodniczącym Rady Fundacji Zdzisławem Najderem
oraz prezesem Fundacji Romanem Żelaznym


Stypendyści Agnieszka Adamska (UMCS) i Sławomir Skwark (UO) z prezesem Fundacji Romanem Żelaznym
Stypendium im. Księdza Kazimierza Olesińskiego

W porozumieniu z indywidualnym darczyńcą Fundacja utworzyła Stypendium im. Ks. Kazimierza Olesińskiego. Formalne i finansowe warunki ku temu powstały w pierwszej połowie 2010 roku.

Stypendium będzie wręczane uczniom klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyznania Stypendium są dobre wyniki w nauce oraz aktywność ucznia w życiu społeczności szkolnej i poza szkołą. Decyzję podejmuje komisja konkursowa powoływana przez dyrektora szkoły z udziałem wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotowych i przedstawiciela samorządu uczniowskiego.

Wnioski o przyznanie Stypendium im. Ks. Kazimierza Olesińskiego mogą składać osoby fizyczne, rodzice uczniów lub dyrektorzy szkół. Droga nie jest sformalizowana, nie wymaga procedur ani szczegółowych zaświadczeń czy dokumentów. Wystarczy aplikacja pro forma skierowana do danej szkoły albo bezpośrednio do Fundacji "Zacny Uczynek" zwykłą pocztą lub przez e mail.

Stypendium przyznawane jest w danym roku szkolnym i wypłaca się go jednorazowo. Może być ono prolongowane i zwiększone, jeśli uczeń podejmie studia, zwróci się o to do Fundacji i przedstawi zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów. Nie ma znaczenia, na jakiej uczelni uczeń będzie studiował ani jaki kierunek wybierze.

Przedłużone Stypendium będzie obowiązywało na pierwszym roku studiów, przy czym warunkiem wypłaty drugiej transzy będzie zaliczenie semestru zimowego.

Do października 2010 roku Stypendium im. Ks. Kazimierza Olesińskiego, każdorazowo w wysokości 1500 złotych, otrzymały uczennice dwóch liceów - Milena Czaplińska z Zespołu Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie oraz Katarzyna Chmiel z I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Patron Stypendium, Ks. Kazimierz Olesiński, pochodził z diecezji tarnowskiej. Pracował jako kapłan w różnych parafiach, m.in. w Łodzi-Widzewie i Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Był człowiekiem kryształowego charakteru, bezpośrednim i mimo wrodzonej wady serca, niezwykle zaangażowanym w kontaktach z ludźmi, zawsze gotowy, by im pomagać. Zmarł nagle w 2009 roku w wieku 46 lat.