Fundacja Zacny Uczynek

Działalność Fundacji

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Ogłoszenia Fundacji
Kontakt
 

 
 

 

Fundacja w działaniu

Marzec 2021

Polska i niemiecka opinia publiczna będą mogły w niedługim czasie zobaczyć wielce interesującą wystawę „Między słowami – między narodami”, poświęconą twórczości kongenialnego tłumacza literatury polskiej w Niemczech oraz wybitnego twórcy i wieloletniego szefa Deutsches Polen Institut w Darmsztadzie, Karla Dedeciusa.

Wystawa jest częścią inicjatywy Miasta Łódź „”Rozsławiamy Łódź – Karl Dedecius”, w ramach projektu „Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi”, którego współtwórcą jest Uniwersytet Łódzki.

Organizatorami wystawy są Muzeum Miasta Łodzi, którego to miasta Karl Dedecius jest honorowym obywatelem, Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum i Fundacja Karla Dedeciusa oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą.

Wystawa będzie pokazywana w Łodzi, Krakowie i Frankfurcie nad Odrą.

Warto podkreślić, że wśród plejady osobistości świata polityki, kultury i sztuki prezentowanych na wystawie, a związanych z Karlem Dedeciusem osobiście bądź poprzez swoją twórczość, takich m.in. jak Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Stanisław Jerzy Lec, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Adam Zagajewski, znajduje się mieszkanka Krasnegostawu Anna Popis, która podczas uroczystości w warszawskiej Galerii Porczyńskich w roku 2007 wraz z Karlem Dedeciusem oraz Markiem Edelmanem otrzymała Nagrodę „Zacnego Uczynku”.


Luty 2021

Foto: Przemysław Sarzyński.

15 lutego 2021 zmarł Profesor Zdzisław Najder.

Pożegnaliśmy znanego i zasłużonego naukowca, historyka literatury, wykładowcę m.in. uniwersytetów Columbia i Yale (USA), działacza, polityka, członka wielu klubów i stowarzyszeń, m.in. Związku Literatów Polskich, PEN Clubu, Klubu Weimarskiego. Na przełomie lat ‘80/’90 przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Laureata wielu odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i francuskiej Legii Honorowej.

Zasługi prof. Najder zdobył przede wszystkim jako badacz twórczości Józefa Conrada Korzeniowskiego, autora dzieł o światowym zasięgu, takich m.in. jak Lord Jim czy Jądro ciemności.

Drugą sferą, która przyniosła Mu znaczenie i rozgłos, była działalność niepodległościowa w okresie PRL oraz polityczna po przełomie ustrojowym w Polsce w roku 1989. W tym pierwszym okresie związany był prof. Najder z ruchem demokratyczno-niepodległościowym reprezentowanym przez założone przez siebie w 1975 Polskie Porozumienie Niepodległościowe, a w latach ’80 przez Solidarność.

Od czasu studiów na Uniwersytecie Oxfordzkim był związany z tą uczelnią. Tam też zastał Go stan wojenny. Prof. Najder pozostał na Zachodzie, gdzie w roku 1984 objął funkcję dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Sprawował ją do 1987 roku. W tym też czasie (28 maja 1983 r.) za rzekome szpiegostwo na rzecz amerykańskich służb wywiadowczych sąd wojskowy w Warszawie skazał Go na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i konfiskatę mienia. Wyrok ten został uchylony w roku 1989.

Od roku 2009 do stycznia 2012 prof. Zdzisław Najder był przewodniczącym Rady Fundacji „Zacny Uczynek”. Zawdzięczamy wiele Jego wielkiemu intelektowi i współpracy. Wdzięczność ta będzie nieodłączną częścią naszej pamięci o Nim.

Roman Żelazny
Prezes Fundacji "Zacny Uczynek"

Dr Andrzej Olechowski
Przewodniczący Rady Fundacji "Zacny Uczynek"


Lipiec 2020Fundacja „Zacny Uczynek” serdecznie dziękuje prezydentowi Miasta Sopot Panu Jackowi Karnowskiemu, jak również prezesowi Stowarzyszenia „Warto być przyzwoitym” Krzysztofowi Kolarzowi za przedstawione wyżej zaproszenie.

Napełnia nas dumą, że Prof. Władysław Bartoszewski - wybitny polityk i człowiek nadzwyczajnego charakteru, który jako laureat Nagrody „Zacnego Uczynku” oraz wieloletni członek Kapituły przyznającej to wyróżnienie należał do grona najcenniejszych i najbliższych osób także dla naszej Fundacji, jest honorowym obywatelem Miasta, a teraz został również upamiętniony w postaci pomnika.

Gratulujemy władzom Sopotu, jego mieszkańcom, a także inicjatorom tego przedsięwzięcia. Będzie ono trwałym znakiem pamięci o Profesorze, który oprócz wielu osiągnięć i zasług niestrudzenie przypominał słowa zajmujące wśród fundamentalnych wartości najwyższe miejsce – o uczciwości i przyzwoitości. I pozostawił je nam jako credo, fundament naszego postępowania, relacji z innymi oraz wzór do naśladowania.„Cegiełka” stypendialna prof. Władysława Bartoszewskiego

Uroczystość wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku” w tym roku zawierała niespodziewany, a zarazem idealistyczny i dobroczynnyakcent. Było nim wylicytowanie przez Fundację „INITIO” z Poznania „cegiełki” stypendialnej. Fundacja „Zacny Uczynek” w ten m.in. sposób finansuje Stypendium im. Piotra Mroczyka, przekazywane od 2008 roku studentom i doktorantom UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Szczególne znaczenie licytacji, której w imieniu „INITIO” dokonał prezes Sławomir Orłowski, polegało na tym, że „cegiełka” była sygnowana przez zmarłego w 2015 roku wybitnego Polaka, „sprawiedliwego wśród narodów świata”, polityka, naukowca, publicysty prof. Władysława Bartoszewskiego.

Wśród dziękujących poznańskiej Fundacji oraz jej prezesowi za ten gest był m.in. były asystent Profesora, dziś kustosz pamięci o Nim, Marcin Barcz, który przy okazji poinformował o najnowszych wydarzeniach związanych z pielęgnowaniem oraz upowszechnianiem memoriów o Profesorze. Należy do nich m.in. wystawa obrazująca wieloletnią współpracę między Władysławem Bartoszewskim a wybitnym tłumaczem, ogromnie zasłużonym dla kultury polskiej, założycielem i dyrektorem Deutsches-Polen Institut (Instytutu Niemiecko-polskiego) w Darmstadt, zmarłym w 2016 roku Karlem Dedeciusem.

Wystawa, którą zainaugurowano w listopadzie 2019 roku prezentowana jest/będzie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Składa się na nią m.in. prezentacja tych fragmentów współpracy, które odnoszą się do udziału prof. Bartoszewskiego i Karla Dedeciusa w Fundacji „Zacny Uczynek”, w roku 2006 i 2007 obaj byli bowiem laureatamiNagrody „Zacnego Uczynku”, a prof. Bartoszewski zasiadał w Kapitule Nagrody w latach 2006-2015.

In add. „Cegiełka” z autografem prof. Władysława Bartoszewskiego została wylicytowana za sumę 2000 zł. Fundacja „INITIO” pozostawiła ją w rękach Fundacji „Zacny Uczynek”. „Cegiełkę” można więc licytować dalej, zaczynając od 2001 PLN.

Fundacja „ZU” zwraca przy tej okazji uwagę, że posiada jeszcze jedną „cegiełkę”. Jest ona sygnowana przez zmarłego w 2013 roku Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa. Do kolejnej edycji Nagrody „Zacnego Uczynku” w grudniu 2020 roku ją też można licytować. Ofertyprosimy kierować na adres mailowy Fundacji.


Marcin Barcz i prezes "INITIO" Sławomir Orłowski (z lewej). (Fotostudio Sarzyńscy)

Grudzień 2019

7 grudnia w Pałacu na Wyspie, głównym obiekcie warszawskich Łazienek, odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku” A.D. 2019. W tym roku stała ona pod znakiem 15-lecia tego wydarzenia.

Laureatami wyróżnienia zostały Pani Teresa Matulka, wieloletnia działaczka i prezes Stowarzyszenia Pomocy dla Dzieci z Chorobami Rzadkimi, oraz dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Pani Ewa Zgrabczyńska, której zdecydowaną i pełną determinacji akcję ratowania przed śmiercią tygrysów przewożonych z Włoch do Dagestanu w Rosji z napięciem śledziła opinia publiczna nie tylko w Polsce lecz także zagranicą.

Obok podziękowań za wyróżnienie „Zacnym Uczynkiem” obie laureatki mówiły o swojej pracy oraz działalności pozazawodowej, której istotą jest pomoc dla słabych, skrzywdzonych, wykorzystywanych, cierpiących, dla tych, którzy nie mają głosu bądź ich głos nie jest słyszany.

Ewa Zgrabczyńska przedstawiła publiczności film pokazujący w skrócie ostatnie tygodnie walki o uratowanie tygrysów oraz jej szczęśliwy finał. Zaapelowała też o obywatelskie wsparcie na rzecz inicjatyw, których celem jest poszanowanie praw zwierząt i harmonia między człowiekiem i naturą.

Jak zwykle wręczeniu Nagrody towarzyszyły punkty składające się na całość ceremonii. Wykład „Obrona demokracji” wygłosił uznany filozof polityki i historii idei, profesor UW Marcin Król.

Stypendium im. Piotra Mroczyka przekazali Prezes Fundacji Roman Żelazny oraz członek Rady Fundacji Zbigniew Glanowski. W tym roku otrzymała je doktorantka dziennikarstwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Joanna Kukier.

Z koncertem flamenco, okraszonym tańcem oraz oryginalnymi wstawkami muzyki kurpiowskiej, wystąpił zespół „Madrugada” (hiszp. „świt”, „poranek”).

O oprawę cateringową zadbała warszawska sieć „Niezłe ziółko”, której współwłaściciel Przemysław Bulge znacznie wyszedł poza tę usługę, dostarczając tuż przed świętami Bożego Narodzenia niepełnosprawnym podopiecznym Pani Teresy Matulki nadzwyczajnej niespodzianki i radości - odwiedzin „prawdziwego” św. Mikołaja, który przybył z Laponii by obdarować ich prezentami.


  101   44


Wykład "Obrona demokracji" wygłosił prof. Marcin Król (Fotostudio Sarzyńscy)Stypendium im. Piotra Mroczyka dla doktorantki UMCS Joanny Kukier (Fotostudio Sarzyńscy)


Listopad 2018

24 listopada w warszawskich Łazienkach po raz 14 została wręczona Nagroda „Zacnego Uczynku”. Honorowe wyróżnienie Fundacji „Zacny Uczynek” przyznaje od 2005 roku Kapituła, w której zasiadają m.in. Prezydent Lech Wałęsa, b. Premier RP i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, biskup Tadeusz Pieronek, prof. Andrzej Zoll, prof. Stefan Niesiołowski, prof. Jan Miodek.

Do 2015 roku członkami Kapituły byli również b. prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker oraz prof. Władysław Bartoszewski.

Tegorocznymi laureatami Nagrody zostali: Anja Rubik – międzynarodowej sławy modelka, inicjatorka i autorka misji edukacji seksualnej młodzieży w Polsce; Dominik Czeszkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach; Anja Ringgren Lovén z Danii – fundatorka organizacji pozarządowej ‘DINNodhjaelp’, wolontariuszka prowadząca działalność humanitarną oraz pomocową w Afryce.

O Anji Ringgren Lovén należy dodać, że niedawno została uhonorowana również przez redakcję austriackiego magazynu „Ooom” tytułem „najbardziej inspirującego człowieka świata”, wyprzedzając b. prezydenta USA Baraka Obamę (drugie miejsce), aktorkę Charlize Theron – za zwalczanie HIV/AIDS w Afryce; papieża Franciszka – za „odważne reformy w Kościele katolickim” oraz aktora Leonardo di Caprio – za przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Stypendium im. Piotra Mroczyka Fundacji „Zacny Uczynek”, przyznawane co roku przy okazji Nagrody „Zacnego Uczynku”, otrzymała studentka UMCS Paulina Wiernicka.

Uroczystość odbyła się w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wśród ponad 100 gości, reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, honorowe miejsca zajęli b. minister spraw zagranicznych i finansów RP dr Andrzej Olechowski, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Egbjerg Mikkelsen, gen. Gromosław Czempiński, b. minister obrony RP Janusz Onyszkiewicz, b. prezydent Zamościa Marcin Zamoyski.


  300   44


W środku ambasador Królestwa Danii w Polsce Ole Egbjerg Mikkelsen (Fotostudio Sarzyńscy)Z prawej Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar (Fotostudio Sarzyńscy)   

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski (UJ) (z lewej) zaprezentował wykład "Spór o wymiar sprawiedliwości".
Natomiast Prof. Stanisław Obirek (UW) (z prawej) wygłosił wykład "Niezbywalność dialogu w świecie opalizujących wartości" (Fotostudio Sarzyńscy)Kwintet Tanguillo gra Astora Piazollę (Fotostudio Sarzyńscy)


Październik 2018

10 października w Krasnostawskim Domu Kultury Fundacja „Zacny Uczynek” zorganizowała konferencję „Polska 21. Jakiego bezpieczeństwa potrzebuje kraj i Polacy?” Mieszkańcy Krasnegostawu ponownie mieli okazję do spotkania z gronem najwyżej cenionych polityków i ekspertów.

W panelu zasiedli były minister obrony Janusz Onyszkiewicz, były dowódca sił lądowych armii RP generał Waldemar Skrzypczak, były szef UOP gen. Gromosław Czempiński, reprezentująca polską partię Zieloni prezes Fundacji „Strefa zieleni” i zarazem delegatka do Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim Ewa Sufin-Jaquemart oraz rzeczniczka Unii Onkologów Polskich Anna Jasińska.

Panel moderował prezes Fundacji „Zacny Uczynek” Roman Żelazny.

Konferencja skupiała się wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa – od tradycyjnego pojęcia tej dziedziny jako obrony przed wrogiem zewnętrznym oraz przestrzegania prawa i porządku w życiu obywateli na co dzień, po te aspekty, które każą na nowo definiować bezpieczeństwo oraz swym znaczeniem obejmują obszary dotąd bezpośrednio niezwiązane z monopolem państwa na siłę – bezpieczeństwo zdrowotne, ekologiczne, żywnościowe, edukacyjne.

Wątkami, które się przewijały w panelu było także bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne.

Wiele uwagi paneliści poświęcili problemowi edukacji, podkreślając, że tak jak w ochronie zdrowia także w tej dziedzinie Polska zmaga się z brakiem dobrych rozwiązań systemowych, skutkujące niskim poziomem wykształcenia, za to wysokim wskaźnikiem niekompetencji.

Z naciskiem mówiono w związku z tym o potrzebie edukacji elit politycznych. Elity trzeba edukować od podstaw i na najwyższym poziomie. Niestety, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, takiego systemu w Polsce nie ma – brzmiała zgodna opinia panelistów.

Ewa Sufin-Jaquemart w plastyczny sposób przedstawiła skalę zagrożeń ekologicznych i żywnościowych, które są ceną jaką ludzkość płaci za niepohamowany wzrost gospodarczy i rabunkowa gospodarkę zasobami Ziemi.

Anna Jasińska powiedziała m.in., że jest faktem zatrważającym, iż ciągle mówi się w Polsce o zbrojeniach i wojnie z wrogiem zewnętrznym, gdy tymczasem co roku tylko na nowotwory wymiera polskie miasto średniej wielkości. Systemowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia nie ma, nie poradził sobie z tym żaden rząd, ani żaden minister zdrowia. Nie widać też perspektyw, aby coś się pod tym względem zmieniło.

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się także pytanie moderatora o stosunki z Rosją i możliwość zaatakowania Polski przez ten kraj. W Polsce pod tym względem możemy nawet mówić o psychozie wojennej. Co chwila epatuje się opinię publiczną jak nie „przesmykiem suwalskim”, to Iskanderami w obwodzie kaliningradzkim, to znów przechwytywaniem bombowców rosyjskich w pobliżu stref granicznych państwa NATO, manewrami „Zapad”, które mają się przekształcić marsz czołgów rosyjskich przez Polskę na Berlin i Paryż. Na ile realne są te zagrożenia? Czy rzeczywiście mamy się czego bać? – pytał Żelazny.

Obaj generałowie, Czempiński i Skrzypczak, zgodnie wykluczyli możliwość wybuchu wojny. Generał Skrzypczak wskazał jako przyczynę ograniczone zdolności operacyjne armii rosyjskiej. Czempiński podkreślił znaczenie sojuszy militarnych i politycznych, które chronią Polskę. Janusz Onyszkiewicz zaś przypomniał konflikt zbrojny o Falklandy, który zmobilizował Argentyńczyków po stronie junty wojskowej i stwierdził, że tak samo może być w Rosji. Na wszelki wypadek, konkludował b. minister obrony, trzeba być przygotowanym, w myśl znanego powiedzenia „chcesz pokoju, bądź gotowy na wojnę”.


  300


Na zdjęciu od lewej: starosta Janusz Szpak, Roman Żelazny, gen. Waldemar Skrzypczak, Ewa Sufin-Jaquemart, Janusz Onyszkiewicz,
Anna Jasińska, gen. Gromosław Czempiński (Fotostudio Sarzyński)


Wrzesień 2018

27 września w KDK odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Fortitudo et sapientia” – „odważnym i mądrym”. Zgromadziła ona ponad 50 gości, wśród których znaleźli się m.in. szef pionu społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Stefański, wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz starosta Janusz Szpak.

W tym roku do grona laureatów dołączyły prowadząca działalność na rzecz opieki nad osobami w podeszłym wieku krasnostawianka Janina Gałan oraz Maria Kowalczyk – aktywistka społeczna z Małochwieja Małego w Gminie Krasnystaw.

Janina Gałan od 2008 roku prowadzi w Krasnymstawie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarską Opiekę Długoterminową, który zajmuje się opieką pielęgniarską w domu nad pacjentami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, wobec których rodziny są niewydolne pod względem opiekuńczym. Początkowo zakład sprawował opiekę nad 15 osobami. Obecnie jest ich 45.

Zakres świadczonych usług obejmuje promocję zdrowia i profilaktykę, diagnostykę, pielęgnację, leczenie, ćwiczenia usprawniające. Zakład zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która pomaga również w rozwiązywaniu rodzinnych i socjalnych swych podopiecznych. Dziękując za wyróżnienie, Janina Gałan dedykowała je właśnie temu zespołowi oraz wszystkim współpracownikom.

Maria Kowalczyk to była wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie, pasjonatka i animatorka życia społecznego w Małochwieju. Jest również prezeską stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”, zajmującego się krzewieniem i pielęgnacją lokalnej kultury oraz tradycji.

Statuetki „Fortitudo et sapientia” oraz dyplomy laureatkom wręczył prezes Fundacji „Zacny Uczynek” Roman Żelazny. Wyróżnionym paniom gratulowali również wicemarszałek Krzysztof Grabczuk oraz starosta Janusz Szpak. „Fortitudo et sapientia” Fundacja „Zacny Uczynek” przyznaje od 2009 roku. Służy ono promocji działań obywatelskich oraz rozwojowi inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.


  300


„Fortitudo et sapientia” dla Janiny Gałan. Gratuluje wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk (Fotostudio Sarzyńscy)„Fortitudo et sapientia” dla Marii Kowalczyk. Wręcza Roman Żelazny. Gratuluje starosta Janusz Szpak (Fotostudio Sarzyńscy)


Lipiec 2018

12 lipca w KDK odbyło się spotkanie pod hasłem „Odwaga i przyzwoitość – czas próby”. Jego celem była integracja przedstawicieli lokalnych środowisk społecznych i zawodowych. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy – starosta Janusz Szpak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki.

Prezes Fundacji Roman Żelazny podkreślił znaczenie integracji, pluralizmu, dialogu, praw i wolności obywatelskich, coraz bardziej zagrożonych w dobie autorytaryzmu, radykalizacji polityki oraz podziałów społecznych. W podobnym tonie wypowiedział się również starosta Janusz Szpak, zwracając uwagę m.in. na rozbieżność między językiem propagandy politycznej i rzeczywistością, jaka zapanowała w Polsce w ostatnich latach.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wydanej w czerwcu 2018 roku książki „Faun i kanibale. SB. IPN, sąd III RP – anatomia lustracyjnej psychozy” autorstwa Romana Żelaznego.
Czerwiec 2018

„Podróżnicze fascynacje – Tajlandia, Laos, Kambodża”, to tytuł prezentacji z cyklu „Podróże z głową i pasją”, która odbyła się w Krasnostawskim Domu Kultury. Podczas blisko 3-godzinnego pokazu publiczność poznawała bogactwo oraz niezwykłą kulturę, religię, przyrodę, obyczajowość krajów położonych w tej części Azji, a także ciekawostki z życia codziennego ich mieszkańców.

Prezentacja była kontynuacją kilku wcześniejszych spotkań tego typu, w centrum których znajdowały się m.in. takie kraje jak Indonezja, Indie, Nepal. Jej organizatorem w ramach własnego programu „Otwarty świat”, obejmującego działania na rzecz kultury i edukacji, była Fundacja „Zacny Uczynek”, oraz Krasnostawski Dom Kultury.


Czerwiec 2018

W Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się wystawa prac rękodzieła artystycznego, zatytułowana „Pasja i finezja – słomkarski świat Andrzeja Krzysztofa Szarugiewicza”. Zaprezentowano na niej około 30 miniaturowych obrazów wykonanych przy użyciu tworzywa jakim jest słoma. Twórczością tego rodzaju Krzysztof Szarugiewicz zajmował się przez blisko ćwierć wieku, a jego prace znajdowały licznych odbiorców zarówno w kraju, jak również zagranicą, m.in. w Australii i Kanadzie.

Fundacja „Zacny Uczynek” wsparła wystawę w ramach własnych działań Pro arte.


Andrzej Krzysztof Szarugiewicz. W tle jego „słomki”. (Foto Studio Sarzyński)


Luty 2018

Zmarł Janusz Korczyński

Trudno się pogodzić z tą śmiercią. Nie tylko dlatego, że nastąpiła niespodziewanie. Ale przede wszystkim dlatego, iż odszedł człowiek niezwykle wartościowy, i to pod każdym względem.

Sam fakt, że stał na czele Gminy Krasnystaw od 1980 roku – najpierw jako naczelnik, a potem jako wójt, już jest imponujący. Tu jednak nie chodzi o długość urzędowania. Szacunek oraz pamięć należą się Januszowi Korczyńskiemu przede wszystkim jako człowiekowi z charakterem.

Funkcję wójta sprawował do końca. Odszedł pełniąc służbę publiczną. Służbę, której poświęcił blisko 40 lat, więcej niż połowę swego życia. I którą przedkładał nad własne wygody, nad osobiste potrzeby, a nawet ponad zwykłe ludzkie prawo do szczęścia.

Nie zawsze państwo, któremu służył, potrafiło to docenić. W „postawie wyprostowanej” jednak wytrwał i zachowywał godność również wtedy, gdy to państwo chciało Go ich pozbawić.

Był wierny swym poglądom. To odróżniało go od armii politycznych kameleonów. Był prawy w świecie, gdzie brak skrupułów i podstęp zdobyły szeroką akceptację jako narzędzie polityki. Cieszył się autorytetem, zdobytym nie dzięki łatwiźnie, taniej ambicji i układom, lecz wybitnym kompetencjom, cierpliwej pracy, wiedzy, rozwadze.

Lata urzędowania nie skąpiły mu politycznych rozczarowań, ani porażek w kontaktach z ludźmi. Nigdy jednak nie reagował na nie goryczą. Zachowywał spokój, a także tolerancję i zrozumienie, nawet gdy Go atakowano. Był otwarty i przystępny. Wysłuchiwał ludzi, był empatyczny, kierował się przede wszystkim chęcią pomocy, również wtedy, gdy prosili o nią ci, którzy byli dla niego niesprawiedliwi.

Był twórcą – na swoją miarę i możliwości - nowoczesnego samorządu oraz państwa wolnego od żółci i „tumiwisizmu” rodaków, od trucizny uprzedzeń i nienawiści sączonej w ich dusze i umysły, od potępieńczych sporów oraz podziałów na „my” i „wy”, na lepszy i gorszy sort. Nigdy nie pozwolił, by wzięły one górę nad duchem oświecenia i racjonalizmu oraz określały Jego stosunek do świata.

Pod Jego rządami Gmina Krasnystaw stała się liderem rozwoju, porządku, stabilizacji, wzbogacając swoim przykładem wizerunek przemian w Polsce w duchu Europy 21 wieku. To dziedzictwo Janusza Korczyńskiego, które powinno być dla Gminy zobowiązaniem i drogowskazem.

Między innymi za wspomniane cechy oraz osiągnięcia Zmarły otrzymał w 2005 roku Nagrodę „Zacnego Uczynku” Fundacji „Zacny Uczynek”, zasiadając następnie w Kapitule tej Nagrody, obok architektów polskiej wolności i współtwórców pokojowego rozwoju oraz jedności europejskiej – Lecha Wałęsy, Richarda von Weizsaeckera, Jerzego Buzka, Władysława Bartoszewskiego, Stefana Niesiołowskiego i innych.

Będzie nam Go brakować. W naszej pamięci znajdzie jednak trwałe miejsce. Niech towarzyszy jej również szczere współczucie i wyrazy łączności w bólu z rodziną.

Roman Żelazny
Prezes Fundacji "Zacny Uczynek"

Dr Andrzej Olechowski
Przewodniczący Rady Fundacji "Zacny Uczynek"


Luty 2018

22 lutego w Restauracji „Staromiejska” w Krasnymstawie odbył się Toast Noworoczny. Fundacja organizuje to wydarzenie od lat. W tym roku na zaproszenie odpowiedziało blisko 30 osób. Byli wśród nich liderzy samorządu oraz przedstawiciele różnych środowisk zawodowych i społecznych. Goście obejrzeli prezentację z uroczystości wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku” w grudniu 2017 w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz wysłuchali słów poparcia dla zatrzymanego niedawno przez policję za udział w pokojowej demonstracji na rzecz praworządności w Polsce, legendarnego przywódcy Solidarności Władysława Frasyniuka, które wygłosił prezes Fundacji Roman Żelazny.Grudzień 2017

2 grudnia w Pałacu na Wyspie – Muzeum Łazienki Królewskie, letniej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie, odbyła się 13 edycja wręczenia honorowego wyróżnienia Fundacji „Zacny Uczynek”, Nagrody „Zacnego Uczynku”.

Uhonorowani zostali Sylwia Jędernalik i Maciej Pastwa za uniwersalistyczny wymiar solidarności, wyrażający się odbudową szkoły w Nepalu, zburzonej przez trzęsienie ziemi w 2015 roku; lekarz dr Marek Bachański za wierność odkrywczej tradycji w medycynie oraz odwadze poszukiwania pionierskich dróg w leczeniu schorzeń na tle neurologicznym oraz Hendrik Foth – adwokat z Düsseldorfu, za mecenat sztuki, wspieranie otwartego dialogu oraz ambicji naukowych młodych ludzi, także w Polsce.

Równocześnie Fundacja przekazała Stypendium im. Piotra Mroczyka – ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, ufundowane w 2008 roku. W tym roku otrzymał je doktorant Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Mateusz Kasiak. Pod jego uzasadnioną względami zdrowotnymi nieobecność stypendium odebrała Prorektor UMCS Prof. Urszula Bobryk.

W uroczystości w Pałacu na Wyspie uczestniczyło blisko 130 gości, wśród nich goście zagraniczni z Niemiec, Hiszpanii i Gibraltaru.

Z koncertem „Street music na jazzowo i bluesowo” wystąpili Yurii Baranowski oraz wykładowca Akademii Jazzu w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie Dariusz Janus.


Koncert

artyści:

„Street music na jazzowo i bluesowo” – Yurii Baranowski (gitara), Darek Janus (fortepian)


  300   44


(Od lewej) Roman Żelazny, Marek Bachański, Hendrik Foth, Maciej Pastwa, Sylwia Jędernalik, Andrzej OlechowskiStypendium dla doktoranta UMCS Mateusza Kasiaka odebrała Prorektor lubelskiej uczelni Prof. Urszula BobrykYurii Baranowski i Dariusz Janus zachwycili publiczność jazzowo-bluesowym wykonaniem światowych hitów muzycznych


Marzec 2017

Fundator oraz Kapituła Nagrody "Zacnego Uczynku" informują, że członkiem Kapituły został wybitny językoznawca i popularyzator języka polskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i członek PAN Prof. dr Jan Miodek.


Grudzień 2016

10 grudnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się 12 edycja wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku”.

Laureatami wyróżnienia zostali mieszkanka Białej Podlaskiej Anna Chwałek – prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, za wieloletnią działalność na rzecz osób autystycznych i ich rodzin; Jacek Weigl z Warszawy – za stworzenie systemu „Edukacji z Wartościami” oraz obywatel Grecji – Antonis Deligiorgis, który brał udział w akcji ratowania tonących u wybrzeży wyspy Rodos uchodźców z Afryki, osobiście wyławiając z wody 20 mężczyzn, kobiet i dzieci.

Równocześnie Fundacja wręczyła Stypendium im. Piotra Mroczyka – ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, ufundowane w 2008 roku. W tym roku otrzymała je studentka V roku filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Paulina Kalita.

W uroczystości w Pałacu na Wyspie uczestniczyło blisko 100 gości, wśród nich wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak oraz poseł Marek Ruciński z .Nowoczesnej. Wykłady wygłosili Ojciec Maciej Zięba (Dominikanie) oraz Prof. Andrzej Leder z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Z koncertem „Świat nie jest taki zły – czyli piosenki Agnieszki Osieckiej” wystąpiły aktorki Teatru Ateneum w Warszawie Julia Konarska i Olga Sarzyńska oraz towarzyszący im muzycy – Mateusz Dębski oraz Piotr „Ziarko” Ziarkiewicz.


  300   44


(Od lewej) Jacek Weigl, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, Anna Chwałek, Roman Żelazny(Od lewej) Barbara Dolniak, Antonis Deligiorgis, Georgios Nteligiorgis, Roman ŻelaznyWykład "Czy patriotyzm jest zjawiskiem wyłącznie historycznym?" wygłosił o. Maciej ZiębaProf. Andrzej Leder wygłasza wykład "Uniwersalistyczny aspekt postawy etycznej"(Od lewej) Robert Kościuk, Prorektor UMCS Prof. Urszula Bobryk, Mirosław Panasiuk, Elżbieta Kościuk, Ewa PanasiukAktorki Teatru Ateneum w Warszawie Julia Konarska i Olga Sarzyńska
oraz towarzyszący im muzycy – Mateusz Dębski oraz Piotr „Ziarko” Ziarkiewicz.

Zdjęcia: Foto-Studio Sarzyńscy


Wrzesień 2016

„Fortitudo et Sapientia” za pracę z młodzieżą i ochronę praw zwierząt

19 września w Krasnostawskim Domu Kultury odbyło się wręczenie dorocznych wyróżnień „Fortitudo et Sapientia” (Odwaga i Mądrość). Fundacja „Zacny Uczynek” przyznaje je za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W tym roku okolicznościowe statuetki wraz z dyplomami otrzymały psycholog Alicja Barcikowska oraz lekarz weterynarii Agnieszka Cichosz – obie od lat czynnie zaangażowane w pracę z młodzieżą, a także w pomoc dla bezdomnych i cierpiących zwierząt.

Wręczenia dokonali przewodniczący Rady Fundacji dr Andrzej Olechowski oraz prezes Fundacji Roman Żelazny, który podkreślił zaangażowanie i wkład laureatek w promocję humanitaryzmu oraz harmonii między człowiekiem i zwierzęciem, bez czego nie ma poszanowania środowiska naturalnego i równowagi ekologicznej.

Listy z gratulacjami dla Fundacji oraz laureatek skierowali marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz.

Miłym akcentem uroczystości, w której wzięło udział blisko 60 osób, w tym dotychczasowi laureaci Jan Godlewski, Zygmunt Kapuścik, Jerzy Babiarz, Ida i Rafał Grabczakowie, Ewa Magdziarz, było przekazanie tegorocznym laureatkom przez zastępcę burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka, w uzupełnieniu do obroży, dekoracyjnych apaszek dla psów i kotów adoptowanych przez nowych właścicieli.

„Niech ten skromny gest będzie wyrazem mojego uznania i solidarności z wami, a zarazem zachętą do adopcji zwierząt, i w ten sposób przyczyni się do złagodzenia zarówno ich losu, jak również problemu społecznego jakim jest bezdomność i cierpienie zwierząt” – powiedział Robert Kościuk.


Statuetka „Fortitudo et Sapientia” dla Agnieszki CichoszStatuetka „Fortitudo et Sapientia” dla Alicji BarcikowskiejPrezentem w postaci ozdobnych chusteczek dla adoptowanych zwierząt
z-ca burmistrza Krasnegostawu Robert Kościuk ujął za serce laureatki oraz wszystkich gości

Zdjęcia: Foto-Studio Sarzyńscy


Luty 2016

Toast noworoczny 2016

4 lutego w Restauracji ”Staromiejska” w Krasnymstawie odbyło się spotkanie, którego inicjatorem i organizatorem była Fundacja „Zacny Uczynek”. Jak w ub. roku, również teraz formułą był toast noworoczny. Do spełnienia go Fundacja zaprosiła przyjaciół oraz osoby, które w różnej formie ją wspierają.

Wśród blisko 30 gości znalazła się posłanka PO Joanna Mucha oraz przedstawiciele samorządu, kultury, biznesu i wolnych zawodów w Krasnymstawie.

Spotkanie otworzył prezes Fundacji Roman Żelazny, który podkreślił znaczenie wkładu mieszkańców miasta na rzecz realizacji zadań statutowych oraz idei „Zacnego Uczynku”. Wskazał m.in., że w przeciągu ostatniej dekady Fundacja „Zacny Uczynek” przekazała, wspierając różne formy działalności społecznej tylko w Krasnymstawie i powiecie krasnostawskim blisko 150 tysięcy złotych. „Obejmuje to konferencje, stypendia i nagrody dla uzdolnionej młodzieży, jak choćby w przypadku Konkursu Norwidowskiego organizowanego przez II LO, działania na rzecz kultury oraz dziedzictwa historycznego, czego najlepszym przykładem jest Muzeum Regionalne w Krasnymstawie”.

„Będziemy tę działalność kontynuować, budując wspólnotę z wami w duchu przesłania, iż „nie ma ważniejszej religii niż szczęście człowieka”, a także wartości, o których tutaj była mowa” – deklarował Żelazny, zapowiadając w najbliższych tygodniach uroczystość wręczenia statuetki „Fortitudo et Sapientia” za osiągnięcia w rozwoju społeczności lokalnych.

Posłanka Joanna Mucha pozdrowiła zgromadzonych, dziękując im za poparcie i zapewniając o gotowości pomocy dla wszelkich inicjatyw zmierzających do umocnienia demokracji lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego.


Posłanka Joanna Mucha pozdrowiła zebranych i zagrzewała ich do aktywności pro bono oraz działań na rzecz umocnienia społeczeństwa obywatelskiego

Zdjęcie: Foto-Studio Sarzyńscy


Grudzień 2015

5 grudnia w Pałacu na Wyspie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wręczono Nagrodę „Zacnego Uczynku” Fundacji „Zacny Uczynek”. Była to 11 z kolei edycja przyznania Nagrody.

W tym roku laureatami zostali wybitny sportowiec, bokser Dariusz "Tiger" Michalczewski oraz Agnieszka Rokita z podkrakowskiej gminy Zabierzów – wolontariuszka udzielająca się m.in. na Oddziale Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Wykłady wygłosili wybitni naukowcy - językoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Jan Miodek oraz b. minister nauki i prezes PAN Prof. Michał Kleiber. Z koncertem wystąpił Milo Kurtis Ensamble.

Podczas uroczystości po raz 8 wręczono także Stypendium im. Piotra Mroczyka Fundacji „Zacny Uczynek”. Otrzymali je Mateusz Rogalewicz z Uniwersytetu Opolskiego oraz Krzysztof Rojek z UMCS w Lublinie.


  300   44


Laureaci Nagrody wraz z przewodniczącym Rady Fundacji Dr Andrzejem Olechowskim i prezesem Romanem ŻelaznymWykład „Odpowiedzialność – spolegliwość – wyrozumiałość – życzliwość” wygłosił prof. Jan MiodekProf. Michał Kleiber wygłasza wykład "Świat na krawędzi - między rabunkiem dóbr Ziemi a empatią"Koncert Milo Kurtis Ensamble


Grudzień 2015

3 grudnia na zaproszenie ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie Fundacja była reprezentowana na uroczystości urodzin króla Bhumibol Adulyadeja. Urodziny monarchy są świętem narodowym w Tajlandii.

Uroczystość odbyła się w warszawskim Hotelu Marriott. Otwarcia dokonał ambasador Mr. Manasvi Srisodapol, który przedstawił zarys historii oraz współczesnych stosunków dyplomatycznych, a także politycznych i gospodarczych pomiędzy Tajlandią oraz Polską.

Podczas uroczystości publiczność obejrzała m.in. występ grupy tanecznej składającej się z Tajów studiujących na Uniwersytecie Medycznym w Lulinie. Na zakończenie części oficjalnej artystka operowa z Bangkoku zaśpiewała hymn Tajlandii oraz Mazurka Dąbrowskiego.


Prezes Fundacji Roman Żelazny w rozmowie z ambasadorem Królestwa Tajlandii w Warszawie Mr. Manasvi Srisodapol.
W środku radca-minister ambasady Mr. Paitoon Mahapannaporn


Kwiecień 2015


24 kwietnia 2015 zmarł Władysław Bartoszewski. Co za strata! Trudno objąć myślą jej wielkość.

Odszedł świadek epoki, postać historyczna, człowiek wielkich zasług, autorytet, patriota, który patriotyzm traktował jako znak tożsamości ze swoją ojczyzną, ale także jako pomost do pojednania i dialogu z sąsiadami Polski. Mówiąc innymi słowy, uczynił polski patriotyzm przyjaznym dla innych narodów.

Przeszedł przez piekło Auschwitz, Powstania Warszawskiego, a po wojnie przez kaźń więzień stalinowskich. Te straszliwe doświadczenia nie odebrały mu jednak poczucia człowieczeństwa i nie pozbawiły świadomości, że tylko dobro się liczy i że walka o nie jest probierzem przyzwoitości, a zarazem powołaniem i obowiązkiem każdego człowieka.

Władysław Bartoszewski dostąpił wielu funkcji, zaszczytów, godności i tytułów. Był żołnierzem AK, obrońcą działaczy niepodległościowych w PRL, w latach 1980 – 1981 członkiem NSZZ Solidarność, internowanym 13 grudnia. W niepodległej Polsce był ambasadorem, senatorem, dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych. Od roku 2007 do śmierci pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. dialogu międzynarodowego.

Otrzymał medal Orła Białego – najwyższe odznaczenie Rzeczpospolitej Polski, tytuły „człowieka roku”, doktora honoris causa licznych uniwersytetów oraz obywatelstwo honorowe wielu miast polskich a także Izraela.

Z pewnością wśród wyróżnień, które Go w życiu spotkały, do najbardziej wyjątkowych i symbolicznych należy tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznany za arcyludzki wkład w ratowanie Żydów przed Holocaustem, a także to, co z żadną funkcją czy tytułem się nie wiązało, a co było zaszczytem niezmiernie rzadko znajdującym równy sobie. Było nim przemówienie z okazji 50 rocznicy zakończenia wojny przed połączonymi izbami Bundestagu i Bundesratu. Władysław Bartoszewski wygłosił je wtedy jako jedyny obcokrajowiec.

Co warte odnotowania, również jako jedyny polski polityk Władysław Bartoszewski został uhonorowany medalem ustanowionym z okazji 200-lecia służby dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej. Postawiło go to w jednym rzędzie z innym wybitnym Polakiem, księciem Adamem Jerzym Czartoryskim – pierwszym ministrem spraw zagranicznych Rosji, prezesem Rządu Narodowego Królestwa Polskiego, a po upadku Powstania Listopadowego przywódcą Hotelu Lambert, obozu politycznego będącego najważniejszym ośrodkiem Wielkiej Emigracji we Francji.

Pamiętając o wielkości Władysława Bartoszewskiego jako świadka epoki, polityka, historyka i działacza społecznego nie wolno pominąć, że na codzień był On niewykle ciepłym, przyjaznym, życzliwym człowiekiem. Promieniował mądrością, która nie odpycha lecz przyciąga. Nieoceniony mówca, którego słuchało się godzinami, nie tracąc ani na chwilę uwagi, miał bowiem rzadki dar opowiadania błyskotliwego, łączącego dowcip z refleksją, anekdotę z analizą naukową, krotochwilę z pasją i przenikliwością historyka nieomylnie znajdującego drogę w labiryncie przeszłości i teraźniejszości. Był wulkanem energii, a optymizmem mógłby obdzielić całe pokolenie.

Był członkiem Kapituły Nagrody „Zacnego Uczynku”. Dał temu gremium to, co najlepsze – charyzmę i mądrość. Będą one dla nas wskazówką, zobowiązaniem oraz inspiracją na przyszłość. Jesteśmy i będziemy zawsze Mu za to wdzięczni.

Cześć Jego pamięci.

Roman Żelazny
Prezes Fundacji "Zacny Uczynek"

Dr Andrzej Olechowski
Przewodniczący Rady Fundacji "Zacny Uczynek"


Styczeń 2015


31 stycznia 2015 roku zmarł były prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker. Wiadomość o Jego śmierci przyjęliśmy z głębokim bólem i smutkiem. Odszedł od nas wspaniały człowiek i w najwyższym stopniu ceniony mąż stanu.

Richard von Weizsäcker był laureatem honorowej Nagrody "Zacny Uczynek" Fundacji "Zacny Uczynek". Cieszyliśmy się ogromnie, że w 2006 roku mogliśmy Go powitać z tej okazji w czasie Jego prywatnej wizyty w Warszawie. Został następnie członkiem Kapituły, która Nagrodę przyznaje.

Ze współpracy z Nim byliśmy szczególnie dumni. Dlatego Jego śmierć dotknęła nas bardzo mocno. Straciliśmy w Richardzie von Weizsäckerze nie tylko znanego w całym świecie, w najwyższym stopniu cenionego polityka, ale także przyjaciela, który jak mało kto uosabiał życiową mądrość, budził sympatię i promienował urokiem osobistym. Zawsze mogliśmy na Nim polegać.

W imieniu Fundacji "Zacny Uczynek" - Przewodniczącego Rady Fundacji Dr Andrzeja Olechowskiego, a także członków Kapituły Nagrody "Zacnego Uczynku" - PP: Lecha Wałęsy, Jerzego Buzka, Władysława Bartoszewskiego, Stefana Niesiołowskiego, JE Biskupa Tadeusza Pieronka, Andrzeja Zolla, Janusza Korczyńskiego, chcielibyśmy przekazać rodzinie Zmarłego oraz wszystkim pogrążonym w żałobie wyrazy naszego nagłębszego ubolewania i współczucia.

W naszych sercach Richard von Weizsäcker zajmie stałe, zaszczytne miejsce. Niech spoczywa w pokoju i niechaj towarzyszy Mu wieczna cześć i pamięć.

Skłaniamy nisko głowę w głębokim współczuciu i żalu.

Roman Żelazny
Prezes Fundacji "Zacny Uczynek"

Dr Andrzej Olechowski
Przewodniczący Rady Fundacji "Zacny Uczynek"

-----------------------------------------------------------------------


Am 31 Januar 2015 im Alter von 94 Jahren ist der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gestorben. Diese Nachricht haben wir mit tiefer Trauer und großem Bedauern vernommen. Ein großartiger Mensch und höchstgeachteter Staatsmann ist von uns gegangen.

Richard von Weizsäcker war mit dem "Edle Tat" Preis der Stiftung "Edle Tat" ausgezeichnet worden. Wir haben uns sehr darüber gefreut, ihn aus diesem Anlass im Jahr 2006 bei seinem Privatbesuch in Warschau begrüßen zu dürfen. Er ist dann Mitglied der Jury geworden, welche die genannte Auszeichnung vergibt.

Auf die Zusammenarbeit mit ihm waren wir besonders stolz. Deshalb trifft uns sein Tod sehr hart. Mit dem Richard von Weizsäcker haben wir nicht nur einen über alle Grenzen hinweg bekannten, im Ansehen höchstgeachteten Politiker verloren, sondern einen Freund, der wie kein anderer Lebensweisheit verkörperte, und überaus liebenswürdig war. Auf ihn konnten wir uns immer verlassen.

In Namen der Stiftung "Edle Tat", namentlich des Ratsvorsitzenden Herrn Dr. Andrzej Olechowski, den Jurymitgliedern Herrn Lech Walesa, Herrn Jerzy Buzek, Herrn Wladyslaw Bartoszewski, Herrn Stefan Niesiolowski, Herrn Bischof Tadeusz Pieronek, Herrn Andrzej Zoll, und Herrn Janusz Korczynski, möchten wir seiner Familie und allen um ihm trauenden Menschen unser tiefstes Beileid und Mitgefühl aussprechen.

In unseren Herzen hat Richard von Weizsäcker für immer einen festen, ehrenden Platz. Möge er in Frieden ruhen, begleitet von ewiger Ehre und Erinnerung.

In tiefer Trauer und Anteilnahme.

Roman Żelazny
Vorstandvorsitzender der Stiftung „Edle Tat"

Dr Andrzej Olechowski
Ratsvorsitzender der Stiftung "Edle Tat"


Styczeń 2015

W restauracji "Staromiejska" w Krasnymstawie odbył się toast noworoczny. Na zaproszenie Fundacji odpowiedziało blisko 40 przyjaciół Fundacji, osób wspierających oraz gości honorowych, w tym m.in. nowo wybrana burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz. W trakcie spotkania zaprezentowano film podsumowujący 10 lat Nagrody "Zacny Uczynek" oraz pokaz slajdów, którego tematem były związki Fundacji ze środowiskiem lokalnym Krasnegostawu. Z okazji 10-lecia Nagrody specjalne podziękowanie Fundacja przekazała także wicemarszałkowi woj. lubelskiego Krzysztofowi Grabczukowi. Okolicznościowe życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślaności złożył zebranym prezes Fundacji Roman Żelazny.Grudzień 2014

10 grudnia 2014 r. Krasnystaw


Mr. Bansarn Bunnag

Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce

Warszawa

Ekscelencjo,

Panie Ambasadorze,

Pana pożegnanie z Ambasadą Królestwa Tajlandii w Warszawie i zapowiedź kontynuacji misji dyplomatycznej w Singapurze przyjęliśmy w Fundacji "Zacny Uczynek" z żalem i poczuciem straty, które łagodzi tylko świadomość, że również z dala od Polski pozostanie Pan jej orędownikiem, zachowując przyjaźnie, związki i kontakty z poznanymi w niej instytucjami oraz ludźmi.

Żegnamy Pana jako doświadczonego dyplomatę, a także ujmującego, przyjaznego i ciepłego człowieka. Te przymioty i cechy przyczyniły się ogromnie do zbliżenia i współpracy między Polską i Królestwem Tajlandii. Dowodem są wizyty wzajemne przywódców obu krajów, liderów politycznych, przedstawicieli świata biznesu i nauki, rosnąca wymiana turystyczna, a także powstanie coraz liczniejszych kontaktów międzyludzkich.

Są one ważne nie tylko w stosunkach bilateralnych. Budują zrozumienie i akceptację, służą jako pomost między Europą i Azją, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji, pokoju i bezpieczeństwa w tych jakże ważnych rejonach świata. Udział Pana w tym dziele jest nie do przecenienia. Jestem przekonany, że okaże się on ponadczasowy, przynosząc jeszcze wiele korzyści teraz i w przyszłości - nie tylko obu naszym krajom.

W imieniu Fundacji "Zacny Uczynek" oraz Kapituły Nagrody "Zacnego Uczynku" dziękuję Panu za życzliwość i współpracę. Dzięki nim powstała więź, która trwale będzie łączyć naszą działalność z Pana krajem. Sprawia ona, że nie tylko będziemy Pana pamiętać, ale będziemy także czerpać z niej inspirację do dalszych wspólnych działań i inicjatyw.

Wyrażam w tym miejscu głęboką nadzieję, że w tym duchu przebiegać będą kontakty między Pana następcą w Warszawie a Fundacją „Zacny Uczynek”. Jesteśmy gotowi kontynuować naszą współpracę, która pozostanie nierozerwalnie związana z Panem, a zarazem stanowi ogniwo w łańcuchu związków między Królestwem Tajlandii i Polską.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia nieustających sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia osobistego.

Prezes Fundacji "Zacny Uczynek"

Roman Żelazny
Statuetka z podziękowaniami Fundacji dla Pana Ambasadora Bansarn Bunnag


Krasnystaw, 10. 12. 2014 r.


H.E. Bansarn Bunnag

Thai Royal Embassy

ul. Willowa 7

Warsaw

Dear Sir,

Your leaving the Embassy of the Kingdom of Thailand in Warsaw and announcement of continuing your diplomatic mission in Singapore has been received by the "Good Deed" Foundation with regret and a feeling of loss, which is somehow soothed knowing that even though far away from Poland you will be her advocate, maintaining friendly relationships with people and institutions you have befriended with.

We say goodbye to an experienced diplomat as well as endearing, friendly and warm man that you undoubtedly are. These qualities have immensely contributed to rapprochement and cooperation between Poland and the Kingdom of Thailand. Mutual visits of the heads of the two countries, political leaders and representatives of business and science, growing tourist exchange as well as increasing number of interpersonal contacts are all proof of this.

They are important not only in the bilateral relations. They build understanding and acceptance, and serve as a bridge between Europe and Asia contributing at the same time to stability, peace and security in these important regions of the world. Your part in it is not to be underestimated. I am convinced that it will be timeless, bringing benefits now and in the future not only to both of our countries.

On behalf of the "Good Deed" Foundation and the "Good Deed" Award Chapter I would like to thank you for your kindness and cooperation. Thanks to it a bond has been established which will permanently connect our activity with your country. This will not only remind us of you, but will also be a source of inspiration for further joint activities and initiatives.

I hereby express hope that the relationship between your successor in Warsaw and the "Good Deed" Foundation will be maintained in the same spirit. We are ready to continue our cooperation, which will remain inextricably connected with you and at the same time become a link in a chain of relationships between the Kingdom of Thailand and Poland.

Please accept my wishes for every success in professional life and personal happiness.

Yours faithfully

President of the "Good Deed" Foundation

Roman Żelazny


Grudzień 2014

5 grudnia w warszawskim Hotelu Sheraton Ambasada Królestwa Tajlandii w Polsce zaprosiła na uroczyste przyjęcie z okazji 87 rocznicy urodzin króla Bhumibol Adulyadeya. Uroczystość zgromadziła licznych przedstawicieli społeczności tajskiej zamieszkałej w Polsce, członków korpusu dyplomatycznego, artystów, ludzi ze świata biznesu i polityki. Wśród gości byli również prezes Fundacji Roman Żelazny oraz Jadwiga Magier.


Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Mr. Bansarn Bunnag (z prawej), Jadwiga Magier i Roman Żelazny


Listopad 2014

29 listopada w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – od tego roku partnera Fundacji „Zacny Uczynek” - odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody "Zacnego Uczynku". Laureatami zostali obywatelka Niemiec Wiltrud Wessel, psychiatra z Indonezji Pani Luh Ketut Suryani z Indonezji oraz legendarny działacz Solidarności, więzień polityczny PRL, uczestnik Okręgłego Stołu, a obecnie przedsiębiorca Władysław Frasyniuk. W tym roku Nagroda została wręczona po raz 10.

Wykład „Kiedy mówić nie?” wygłosiła Prof. Barbara Markiewicz – kierownik Zakładu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Stypendia im. Piotra Mroczyka otrzymali doktorantka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filozofia Urszula Maja Krzyżanowska oraz prawnik i równocześnie studentka politologii na Uniwersytecie Opolskim Joanna Borys.

Podczas gali Fundacja złożyła również podziękowania osobom, które wniosły wyjątkowy wkład w jej działalność - ambasadorowi Królestwa Tajlandii w Polsce Mr. Bansarn Bunnag, wicemarszałkowi woj. lubelskiego Krzysztofowi Grabczukowi, przedsiębiorcy i darczyńcy z Warszawy Markowi Stachurze oraz PP: Marii Skubisz, Zygmuntowi Kapuścikowi, Beacie Ortyl, rodzinie Janusza i Teresy Sarzyńskich.

Z koncertem wystąpił duet Anita Lipnicka/John Porter.

Przy organizacji gali współpracowali z Fundacją partnerzy i instytucje wspierające - Muzeum Łazienki Królewskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Prezes Fundacji Roman Żelazny i przewodniczący Rady Fundacji Andrzej Olechowski oraz laureaci Wiltrud Wessel i Władysław Frasyniuk.Wśród gości w Łazienkach zasiedli m.in. (od lewej) b. ambasador RP w Brukseli Andrzej Krzeczunowicz, prorektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Władysław Frasyniuk z małżonką, prezes ILW Mieczyczysław Wachowski.Wykład „Kiedy mówić nie?” wygłosiła Prof. Barbara Markiewicz.Podziękowania Fundacji dla Ambasadora Królestwa Tajlandii w Polsce Mr. Bansarn Bunnag.Podziękowania Fundacji dla Marka Stachury.Podziękowania Fundacji dla Zygmunta Kapuścika.Podziękowania Fundacji dla Beaty Ortyl.Podziękowania Fundacji dla Marii Skubisz.Podziękowania Fundacji dla T. i J. Sarzyńskich odbiera Przemysław Sarzyński.Duet Anita Lipnicka/John Porter.Oklaski dla duetu Anita Lipnicka/John Porter. W środku po lewej Robert Kościuk z małżonką oraz Henryk Pietraszkiewicz.


Październik 2014

W cyklu spotkań pt. "Prezentacje kulturoznawcze z różnych regionów świata: Azja, Ameryka Pd., Afryka" uczestniczyła młodzież szkolna, studenci, słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Uczestnicy poznali bogactwo, orginalność, różnorodność unikatowej przyrody, historii oraz kultury w wymienionych regionach świata.

Opowieści z podróży po takich krajach jak Kenia, Tanzania, Chile, Argentyna, Indonezja, Indie, Nepal towarzyszyła prezentacja audiowizualna, na którą złożyły się filmy, fotografie, przedmioty i wyroby rękodzielnicze, okazy przyrody. W trakcie tych niezwykłych reportaży i po zakończeniu słuchacze mogli dzielić się wrażeniami.

Instytucją wspierającą "Prezentacje" jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Lipiec 2014

Fundacja otrzymała egzemplarz pracy magisterskiej pani Małgorzaty Budny, stypendystki Stypendium im. Piotra Mroczyka, "Nowe media - ujęcie teoretyczne, etyczne i prawne". Praca została wykonana w Katedrze Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak i obroniona w czerwcu br. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Okładka pracy p. Małgorzaty Budny z podziękowaniem za Stypendium dedykowanym Fundacji "Zacny Uczynek"


Czerwiec 2014

W galerii warszawskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków odbyła się wystawa malarska "Through each other's eyes", bedąca pokłosiem warsztatów malarzy polskich i tajlandzkich w Izabelinie. Przedsięwzięciu, którego inicjatorem był mieszkający w Australii architekt Marek Krajewski, patronował Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Bansarn Bunnag, a ze strony polskiej prezes zarządu warszawskiego oddziału ZPAP Jacek Maślankiewicz. Kuratorem wystawy był Jan Krusche. Wśród zaproszonych gości, obok wielu artystów oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w stosunkach Polski z Chinami, Arabią Saudyjską, Irlandią, byli również przedstawiciele Fundacji "Zacny Uczynek".


Artystów witają Jacek Maślankiewicz (drugi z lewej) oraz Kamol TassananchaleePrezes Fundacji Roman Żelazny wraz z ambasadorem Królestwa Tajlandii w Warszawie Bansarn Bunnag oraz jego małżonką i córkąJadwiga Magier z Fundacji „Zacny Uczynek” z autorem cyklu Power of merit (w tle) Banlu Wiriyapornprapas

Maj 2014

W okresie od 1 czerwca do 15 listopada 2014 r. Fundacja "Zacny Uczynek" zorganizuje cykl spotkań pt. "Prezentacje kulturoznawcze z różnych regionów świata: Azja, Ameryka Pd., Afryka". Będzie w nich uczestniczyła młodzież szkolna, studenci, słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Uczestnicy poznają bogactwo, orginalność, różnorodność unikatowej przyrody, historii oraz kultury w wymienionych regionach świata.

29 listopada w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbędzie się wręczenie Nagrody "Zacnego Uczynku". W tym roku Nagroda zostanie wręczona po raz 10.

Instytucją wspierającą "Prezentacje" jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.


Maj 2014

21 maja w krasnostawskim Muzeum Regionalnym odbyła się przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie konferencja "Media w Polsce - misja czy celebra?". W panelu dyskusyjnym zasiedli Prof. Krystyna Skarżyńska z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Prof. Tadeusz Bartoś z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Barbara Nowacka - kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Panel prowadził prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny. Przy okazji Fundacja "ZU" jako organizator konferencji przekazała wicemarszałkowi województwa lubelskiego Krzysztofowi Grabczukowi dyplom "Fortitudo et Sapientia" za wkład na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Statuetkę wyróżnienia wicemarszałek otrzymał przed miesiącem, uczestnicząc w konferencji Fundacji "Drogi i bezdroża tolerancji w Polsce".


Barbara Nowacka - kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w WarszawieProf. Tadeusz Bartoś z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w PułtuskuProf. Krystyna Skarżyńska z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz prowadzący panel Roman Żelazny

Zdjęcia: Foto-Studio Sarzyńscy


Kwiecień 2014

25 kwietnia w Teatrze Stanisławowskim w warszawskich Łazienkach odbył się koncert grupy "The sound of Siam" z Tajlandii. Organizatorem była Ambasada Królestwa Tajlandii w Warszawie. Koncert zorganizowany został z okazji rocznicy wizyty w Warszawie króla Syjamu (dzisiaj Tajlandia) Ramy V. Monarcha odwiedził stolicę Polski w 1897 roku. Stosunki dyplomatyczne oba kraje - Tajlandia i Polska - nawiązały w 1972 roku.

Wśród gości JE Ambasadora Bansarn Bunnaga byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym min. ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksander Aleksiejew, środowisk artystycznych, świata kultury, organizacji pozarządowych, także przedtawiciele Fundacji "Zacny Uczynek".

Zespół "The sound of Siam", skupiony wokół lidera i saksofonisty Koh Mr. Saxmana, w znakomitym profesjonalnym wydaniu zaprezentował utwory we współczesnej aranżacji, m.in. skomponowane przez obecnego króla Bhumibohla'a Adulyadeja, ale także zawierające liczne motywy tradycyjnej muzyki tajskiej. Niektóre utwory, takie jak River of Love, poświęcony głównej rzece w Tajlandii Chao Phraya River, Laos Duang Duan czy Lanna Sonata, odwoływały się wprost do konkretnych regionów oraz wątków kulturowych Tajlandii. W kompozycjach autorskich zespołu znaleźć można było również bardzo oryginalne inspiracje, min. muzyką Fryderyka Chopina oraz legendy jazzu Milesa Daviesa. Kończący koncert utwór Bangkok Met grupa zagrała przy wiwatach i aplauzie publiczności na stojąco.


Ambasador Królestwa Tajlandii w Warszawie Bansarn Bunnag oraz prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny"The Sound of Siam" na scenieRoman Żelazny wraz z liderem Mr. Saxmanem i wokalistką zespołu


Marzec 2014

28 marca z udziałem prawie 100-osobowej publiczności odbyła się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie konferencja "Drogi i bezdroża tolerancji w Polsce". Zorganizowała ją Fundacja "Zacny Uczynek", przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W panelu dyskusyjnym zasiedli b. minister sportu i turystyki posłanka Joanna Mucha, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, obecnie dyrektor Instytutu Przestrzeni Publicznej i Polityki Społecznej przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Jerzy Stępień, wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz doradca mediacyjny Barbara Boboli-Falandysz.

W dyskusji mówiono o tradycji historycznej Polski, w której tolerancja zakorzeniła się od dawna i głęboko. Wskazywano min. na jedno z najwcześniejszych źródeł tej wartości, jaką była Konfederacja Warszawska, a także na azyl, którym Polska była dla wyznawców różnych religii w okresie Kontrreformacji w Europie. Paneliści dzielili się także spostrzeżeniami i uwagami na temat miejsca tolerancji we współcześnym polskim życiu oraz debacie publicznej. Posłanka Joanna Mucha podkreślała znaczenie tolerancji dla wspólnotowości. Jest ona obecnie w Polsce mocno zagrożona ze względu na ostre podziały polityczne. Prof. Jerzy Stępień ostrzegał przed zagrożeniem jakim jest przeniesienie nietolerancji religijnej na płaszczyznę polityczną. Jako przykład takiego zagrożenia wskazał Radio Maryja. Zapewniał również, że mimo niekorzystnych zjawisk społecznych, które osłabiają tolerancję, jest raczej optymistyczny co do tej cechy polskiego społeczeństwa teraz i w przyszłości.

Krzysztof Grabczuk nawiązywał min. do roli mediów w tym, czy w przystrzeni publicznej będziemy mieli więcej tolerancji czy mniej. Barbara Falandysz wyraziła ostrożny optymizm co do tego, że tolerancja nie zniknie z polskiego życia społecznego i politycznego, a rożnice na tle narodowościowym, religijnym i rasowym będą wprawdzie tu i ówdzie się odzywać, ale nie przybiorą skali powszechnej nietolerancji.

Podczas konferencji wicemarszałek Krzysztof Grabczuk uhonorowany został statuetką "Fortitudo et sapientia" Fundacji "Zacny Uczynek" za, jak czytamy w uzasadnieniu, "czynny udział w upowszechnianiu i promocji na terenie Miasta Krasnystaw oraz Powiatu Krasnostawskiego idei społeczeństwa obywatelskiego, a także za pomoc i wsparcie, których efektem są obiekty tworzące fundament dla rozwoju gospodarczego oraz duchowego Krasnegostawu i Powiatu Krasnostawskiego w XXI wieku".


Paneliści od lewej: Joanna Mucha, Jerzy Stępień, Krzysztof Grabczuk, Barbara Boboli-Falandysz, Roman Żelazny"Fortitudo et sapientia" dla Krzysztofa Grabczuka. Wyróżnienie wręcza Roman ŻelaznyPubliczność i paneliści na tle stylowego wnętrza refektarza z polichromią Muzeum Regionalnego

Zdjęcia: Foto-Studio Sarzyńscy


Grudzień 2013

20 grudnia na zaproszenie Fundacji przebywała w Krasnymstawie konsul ambasady Tajlandii w Polsce Pani Sareeya Hinthong. Spotkała się ona z grupą młodzieży oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in. poseł PO z Lubelszczyzny Mariusz Grad oraz wicestarosta powiatu krasnostawskiego Henryk Czerniej.

Tematem spotkania była realizacja przez Fundację "Zacny Uczynek" we współpracy z ambasadą Królestwa Tajlandii projektów pn. "Wolontariat -mam pasję, pomagam, poznaję świat" oraz forum kultury tajlandziej, na którym przedstawione zostaną wybrane formy artystyczne tego kraju - taniec oraz muzyka.

Na Forum zaprezentować się będą mogły również polskie zespoły. W projekcie "Wolontariat - mam pasję..." chodzi o pobyt polsko-niemieckiej grupy wolontariuszy w Elephant Nature Park w Tajlandii, gdzie młodzi wolontariusze będą mogli zdobywać doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z ludnością tubylczą oraz wolontariuszami z całego świata.

„Chcę pogratulować Fundacji „Zacny Uczynek” za wspaniałą inicjatywę, Miastu Krasnystaw i wszystkim zaintersowanym oraz życzę udanej realizacji projektu. Jestem pewna, że w Tajlandii wolontariusze będą się mogli wiele nauczyć w duchu tych wartości, za którymi stoi Fundacja „Zacny Uczynek”” – powiedziała m.in. Sareeya Hinthong.


Okolicznościowy upominek dla posła Mariusza Grada od konsul Sareeyi HinthongWolontariusze i przyszli uczestnicy projektu “Wolontariat – mam pasję, pomagam, poznaję świat”Radny Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki z przedstawicielkami ambasady Królestwa Tajlandii

Zdjęcia: Foto-Studio Sarzyńscy


Grudzień 2013

5 grudnia w warszawskim Hotelu Hyatt odbyło się uroczyste przyjęcie z okazji 86 urodzin JKW Bhumibol Adulyadej, króla Tajlandii. Urodziny monarchy są też w tym azjatyckim kraju narodowym świętem. Gospodarzem uroczystości był ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Pan Bansarn Bunnag. Na przyjęciu Fundację "Zacny Uczynek" reprezentował prezes Roman Żelazny.


Ambasador Tajlandii Pan Bansarn Bunnag z małżonką. Po prawej prawej prezes Fundacji Roman Żelazny


Listopad 2013

Birmańska działaczka polityczna, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 1991 roku Aung San Suu Kyi (patrz także wrzesień 2013), świeżo upieczona minister nauki i szkolnictwa wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska, biskup-senior Diecezji Opolskiej abp. Alfons Nossol oraz liderzy gmin Izbica (woj. lubelskie) Karol Jerzy Babiarz i Winterlingen (Badenia-Wirttembergia) Heiner Schuler to laureaci tegorocznej edycji "Zacnego Uczynku" - honorowego wyróżnienia przyznawanego przez Fundację "Zacny Uczynek". Jego wręczenie odbyło się 30 listopada w warszawskim Hotelu "Bristol".

Na uroczystość przybyło wielu gości reprezentujących świat polityki, urzędy państwowe i samorządowe, ludzie nauki, sztuki, mediów, m.in. przewodniczący Rady Fundacji, były minister spraw zagranicznych i finansów RP Andrzej Olechowski, ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Bansarn Bunnag, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Tadeusz Zielniewicz, byli ambasadorowie Polski Andrzej Krzeczunowicz (w Brukseli) oraz Stanisław Ciosek (w Moskwie), b. szef UOP Gromosław Czempiński, pierwszy radca kierownik Referatu Azjatyckiego Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ Beata Podgórska.

Życzenia i gratulacje dla Fundacji oraz laureatów nadesłali m.in. b. prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker, premier Badenii-Wirttembergii Winfried Kretschmann, komisarz UE ds. energii Günther Oettinger, biskup opolski Andrzej Czaja, generał Policji w stanie spoczynku Marek Hebda.

Wykład "O pomocy i zaufaniu" wygłosiła Prof. Krystyna Skarżyńska z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Z koncertem wystąpił duet Dominika Żukowska / Andrzej Korycki.

Stypendium im. Piotra Mroczyka, które Fundacja przyznaje od 2008 roku, otrzymała studentka politologii na Uniwerystecie Opolskim Małgorzata Budny.


Nagrodę dla Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej odbiera Katarzyna SzajewskaOklaskiwany przez publiczność laureat Ks. Abp Alfons Nossol. Obok ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Bansarn BunnagAndrzej Olechowski wręcza Nagrodę Heinerowi Schulerowi (z lewej) oraz Karolowi Jerzemu BabiarzowiAutorka wykładu "O pomocy i zaufaniu" Prof. Krystyna SkarżyńskaDominika Żukowska i Andrzej KoryckiW pierwszym rzędzie po prawej b. ambasador RP w Brukseli Andrzej Krzeczunowicz i prorektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak


Listopad 2013

Fundator powołał Zbigniewa Glanowskiego na członka Rady Fundacji "Zacny Uczynek". Pan Zbigniew Glanowski jest przedsiębiorcą z Bielawy w woj. dolnośląskim. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem rad nadzorczych spółek samorządu oraz SP i aktywnym działaczem społecznym. Ma żonę i dorosłą córkę.


Październik 2013

W dniach 21-23 października odbył się w Warszawie Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Organizatorem powołanej w 1999 roku z inicjatywy b. przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa i mającej swój stały sekretariat w Rzymie imprezy była m.in. Fundacja Instytut Lecha Wałęsy.

Do Warszawy przybyło z tej okazji wielu gości reprezentujących instytucje oraz organizacje międzynarodowe, także te odnaczone w przyszłości Pokojową Nagrodą Nobla - ONZ, Konferencję Pugwash, Lekarze Przeciwko Wojnie Atomowej, Amnesty International, Międzynarodowy Zespół ds. Zmiany Klimatu, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowe Stałe Biuro Pokoju (IPB).

Licznie zjawili się Nobliści. Oprócz gospodarza, pierwszego przywódcy Solidarności i prezydenta Polski w latach 1990-1995 Lecha Wałęsy, znaleźli się wśród nich b. prezydent Południowej Afryki Frederik Willem de Klerk, Muhammad Janus (Bangaladesz), Dr Shirin Ebadi (Iran), Mairead Corrigan-Maquire (Irlandia Płn.), duchowy przywódca Tybetu Dalajlama XIV, Betty Williams (Irlandia Płn.).

Przesłanie do uczestników przysłali Michaił Gorbaczow oraz szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.

Gościem i gwiazdą Szczytu była znana aktorka amerykańska Sharon Stone, która otrzymała "Peace Summit Award 2013". W ten sposób uhonorowano jej charytatywną działalność, m.in. na rzecz chorych na AIDS w Afryce. To samo wyróżnienie odebrał także Jerzy Owsiak, animator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zaproszenie na Szczyt otrzymał także prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny, który reprezentował Fundację na tym wydarzeniu.

Połączeni w grupy panelowe uczestnicy Szczytu dyskutowali na takie m.in. tematy jak "Solidarni dla pokoju i bezpieczeństwa", "System wartości społecznych w dobie kryzysu", "Prawa człowieka: zagrożenia wczoraj i dziś", "Solidarność i pojednanie: nigdy więcej wojny", "Solidarność młodych - działaj na rzecz pokoju". Panele prowadzili dziennikarze krajowi i zagraniczni, m.in. prezenterka TV Al Jazeera English Ghida Fakhry, Peter Popham z brytyjskiego Independent, Jarosław Gugała (TV Polsat), Bogusław Chrabota (Rzeczpospolita).


Sharon Stone i prezes Fundacji Roman ŻelaznyDrugi z lewej Peter Popham. Obok Ghida Fakhry.Szefowa wydziału komunikacji i główny rzecznik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Melissa Fleming z Romanem Żelaznym.


Wrzesień 2013

"Zacny Uczynek" dla Aung San Suu Kyi

Laureatką Nagrody Fundacji "Zacny Uczynek" została w tym roku Aung San Suu Kyi - birmańska opozycjonistka i działaczka polityczna, obecnie zasiadająca w parlamencie Birmy, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 1991 roku. Nagrodę wręczono 12 września podczas uroczystej kolacji zorganizowanej przez Instytut Lecha Wałęsy oraz Fundację Solidarności Międzynarodowej w warszawskim hotelu Sheraton.

Pani San Suu Kyi jest jedną z najwybitniejszych postaci współczesnego świata. W 1989 - 1995 oraz dwukrotnie w latach późniejszych przebywała w areszcie domowym, na który skazywał ją reżim wojskowy w Birmie. Obecnie jest deputowaną do parlamentu Myanmar (dawniej Birma).

W 1991 roku Aung San Suu Kyi otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Jest także m.in. laureatką Nagrody im. Andrieja Sacharowa Parlamenu Europejskiego, Nagrody UNESCO im. Simona Bolivara oraz Nagrody im. Jawaharlala Nehru (Indie). Z rąk prezydenta Billa Clintona otrzymała także Medal Wolności USA.

Nagrodą "Zacnego Uczynku", którą przyznaje kapituła m.in. z Lechem Wałęsą, byłym prezydentem Niemiec Richardem von Weizsaeckerem oraz Jerzym Buzkiem i Władysławem Bartoszewskim na czele, Aung San Suu Kyi został wyróżniona za mądre przywództwo polityczne, konsekwencję w obronie praw człowieka, porozumienie ponad podziałami oraz realizację w życiu publicznym ideału równowagi między trzeźwym realizmem i wizjonerskim idealizmem, które "inspirują nas do bycia lepszymi".

W uroczystości wziął udział także wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Był on gościem zarówno gospodarzy kolacji w Sheratonie jak i Fundacji "Zacny Uczynek". Zaproszenie stanowiło wyraz uznania dla umiejętności oraz efektów współpracy wicemarszałka z organizacjami pozarządowymi.


Aung San Suu Kyi odbiera z rąk prezesa Fundacji Romana Żelaznego Nagrodę „Zacnego Uczynku”.
W środku wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Foto: Krzysztof Kuczyk


Maj 2013


16 maja w rezydencji Ambasadora Królestwa Tajlandii w Warszawie odbyło się przekazanie darowizny tego kraju na rzecz Fundacji "Zacny Uczynek". W uroczystości i towarzyszącym jej 1,5 godzinny spotkaniu udział wzięli ze strony gospodarzy wiceminister spraw zagranicznych Pan Jullapong Nonsrichai oraz Ambasador Pan Bansarn Bunnag, a ze strony gości - prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny oraz radny Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki.

Podczas spotkania, które minęło w niezwykle przyjaznej atmosferze, poruszono wiele tematów interesujących obie strony. Zasadniczym wątkiem była współpraca między Tajlandią oraz reprezentującymi ten kraj przedstawicielami władz, a Fundacją "Zacny Uczynek".

Roman Żelazny poinformował o projekcie "Wolontariat - mam pasję, pomagam, poznaję świat", polegającym na 2-tygodniowym pobycie młodych wolontariuszy z powiatu krasnostawskiego oraz województwa lubelskiego w Elephant Nature Park w Chiang Mai, a także o festiwalu kultury tajlandzkiej, który Fundacja planuje w roku 2014 m.in. w Lublinie i Krasnystawie. Gospodarze spotkania prosili, aby informować ich o tych przedsięwzięciach, jak również o współpracę przy ich realizacji.


Wiceminister Mr Jullapong Nonsrichai wręcza darowiznę na rzecz Fundacji "Zacny Uczynek" prezesowi Romanowi Żelaznemu.
Po prawej Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce Mr Bansarn Bunnag.Gospodarze spotkania wraz z małżonkami oraz przedstawicielstwo Fundacji - Roman Żelazny
i radny Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki (drugi z lewej).Radny Marcin Wilkołazki (z lewej) wręcza upominki z symbolem Krasnegostawu gospodarzom spotkania.


Kwiecień 2013

Fundacja "Zacny Uczynek" będzie realizowała projekt "Wolontariat - mam pasję, pomagam, poznaję świat. Jej beneficjentami będą młodzi wolontariusze, którzy mają już doświadczenie w tej działalności i mają predyspozycje, by stać się w niej liderami. Projekt poszerza ich szanse na to o kompetencje na płaszczyźnie wolontariatu międzynarodowego.

Realizacja projektu, w którym wiodącą rolę odgrywa II LO im. Norwida w Krasnymstawie, planowana jest na grudzień 2013 roku. Wsparcie dla niej zadeklarowały już m.in. samorządy, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, a także osoby prywatne.

Wsparcie finansowe dla projektu pod hasłem "Wolontariat" można kierować na konto Fundacji "Zacny Uczynek" - 44 8200 0008 2001 0015 9984 0001 - w Banku Spóldzielczym w Krasnymstawie. Wyniki będą publikowane co miesiąc na oficjalne stronie internetowej Fundacji - www.zacnyuczynek.pl.

Marzec 2013

11 marca odbyło się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersystetu Opolskiego wręczenie tytułu doktora honoris causa. Otrzymał go wybitny aktor Daniel Olbrychski. Wśród zaproszonych gości znajdował się reprezentujący Fundację "Zacny Uczynek" Roman Żelazny.

"Aktorowi niezwykłemu, który powołał do życia postaci na trwałe obecne w naszej zbiorowej wyobraźni, twórcy ikon arcy-Polaków, humaniście, wybitnemu artyście, rodakowi pozwalającemu swoim rozpoznawać narodowe urazy i nadzieje, obcym - poznawać nas" - czytamy m.in. w dokumencie o przyznaniu godności doktora honorowego.

Promotorem przewodu oraz laudatorem Olbrychskiego był rektor UO Prof. Stanisław Nicieja. Dorobek artystyczny aktora recenzowali Prof. Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Janusz Gajos z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele życia politycznego, naukowego oraz artystycznego kraju, a także Opola, m.in. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, Andrzej Celiński, Krzysztof Jasiński, prezydenci Wrocławia - Rafał Dutkiewicz - oraz Opola - Ryszard Zembaczyński. Listy gratulacyjne nadesłali m.in. Andrzej Wajda, Andrzej Seweryn i Adam Michnik.


Daniel Olbrychski z dyplomem honoris causa. Po lewej rektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr Stanisław Nicieja, prorektor UO Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. Po prawej recenzent dorobku artysty Prof. dr Jan MiodekNa śniadaniu w Villa Akademica. Od prawej: Prof. Jan Miodek, Krzysztof Jasiński, Krystyna Demska-Olbrychska, Daniel Olbrychski, Halina Nicieja, Rektor UO Stanisław Nicieja, Jadwiga Magier, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Andrzej Celiński z małżonką, Roman Żelazny


Styczeń 2013

11 stycznia odbyło się w Pałacu Sobańskich w Warszawie tradycyjne spotkanie noworoczne, którego gospodarzem był Lech Wałęsa. Były prezydent podejmuje co roku licznych gości, wśród których są przedstawiciele środowisk politycznych, naukowych, artystycznych, organizacji pozarządowych, duchowieństwa etc. Z tej okazji u Lecha Wałęsy goszczą również znani dziennikarze z prasy, radia, TV.

W tym roku w Pałacu Sobańskich znaleźli się m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, b. premier Tadeusz Mazowiecki, b. minister spraw zagrancznych Adam Daniel Rotfeld, prezes TK Andrzej Rzepliński, z-ca redaktora naczelnego Gazety Wybroczej Jarosław Kurski, Janina Paradowska (Polityka), Monika Olejnik (TVN). Jak zwykle, gościem na spotkaniu był również prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny.

Gości powitał prezes prezes ILW Piotr Gulczyński, który poinformował m.in. o realizacji kolejnych etapów przeniesienia siedziby Instytutu Lecha Wałęsy do Willi Narutowicza. Zapowiedział także "szczyt noblistów" w Warszawie z okazji 30 rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.

Gospodarz spotkania pozdrowił zebranych, wyrażając zadowolenie, iż mimo upływu lat spotyka się z nimi w tak licznym gronie. Ostrzegał przed skutkami procesów zachodzących w świecie, jeśli nie będziemy na nie odpowiednio reagować. Wyraził żal, że "nie wykorzystaliśmy (Solidarność) naszego zwycięstwa". Zachęcał jednocześnie do zaangażowania i aktywności. Życzył odwagi, cierpliwości, konsekwencji. "Jeśli tylko będziemy chcieć, to będziemy tę piękną Polskę, Europę i świat mieć" - zakończył.


Prezes Fundacji Roman Żelazny w rozmowie z wybitnym dyplomatą, b. szefem MSZ Prof. Adamem Danielem Rotfeldem.


Grudzień 2012

Po raz ósmy w warszawskim "Bristolu" odbyło się wręczenie Nagrody "Zacnego Uczynku".

Nagroda trafiła w tym roku do rąk twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, znanego podróżnika i polarnika Marka Kamińskiego oraz pedagożki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie Bożeny Kazanowskiej.

Na uroczystość do "Bristolu" przybyli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP Ilona Gosk oraz MSZ Aleksandra Klimont. Wśród gości znajdowali się także b. długoletni ambasador Polski w Moskwie Stanisław Ciosek, b. szef UOP Gromosław Czempiński, znany dziennikarz, szef działu zagranicznego "Polityki" Marek Ostrowski, prorektorzy UO i UMCS Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak oraz Prof. Urszula Bobryk.

Wykład "Etyka i wolność" wygłosił Prof. Wiktor Osiatyński. Z koncertem wystąpiła Grażyna Łobaszewska.

Podczas uroczystości wręczono także Stypendia im. Piotra Mroczyka. Otrzymały je w tym roku studentka III roku studiów doktoranckich stacjonarnych z zakresu nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS Justyna Maguś oraz studentka V roku stosunków międzyanrodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego Anna Wyrwas.


W głównych rolach na gali w "Bristolu": (od lewej dwójka laureatów Nagrody "Zacnego Uczynku") Bożena Kazanowska, Marek Kamiński; a dalej Justyna Maguś (stypendystka - UMCS), Prof. Wiktor Osiatyński, Anna Wyrwas (stypendystka - UO), przewodniczący Rady Fundacji Andrzej Olechowski i prezes Zarządu Fundacji Roman Żelazny


  257   257   257

Przewodniczący Rady Fundacji Andrzej Olechowski (z lewej), Prof. Wiktor Osiatyński oraz prezes Zarządu Fundacji Roman Żelazny


700

Grażyna Łobaszewska, która zaprezentowała świetny głos i doskonale dobrany repertuar, otrzymuje w podziękowaniu kwiaty od prezesa Fundacji Romana Żelaznego


Wrzesień 2012

16 września br. we współpracy z tygodnikiem lokalnym Echo Krasnegostawu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Fundacja zorganizowała w Krasnymstawie konferencję "Pokolenie 21. Od Kaduka do Facebooka".

Gościmi i uczestnikami panelu byli mistrzyni świata i medalistka olimpijska w szermierce Sylwia Gruchała, publicystka i działaczka na rzecz praw kobiet i równouprawnienia Kazimiera Szczuka, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Dariusz Pietrowski oraz wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Tematem konferencji była młodzież - jej szanse na rynku pracy, możliwości rozwoju, awansu oraz kariery zawodowej i społecznej.

W sali refektarza Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie konferencji przysłuchiwało się blisko 150 osób, w tym liczni przedsiębiorcy, samorządowcy, studenci oraz uczniowie.

Konferencję odwiedzili także znaczący goście, m.in. prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, b. prezydent Lublina Adam Wasilewski, prezes lubelskiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Ryszard Piotrowicz oraz trener reprezentacji Polski w zapasach kobiet Jan Godlewski.

Wręczono również nagrodę Echa Krasnegostawu oraz wyróżnienie honorowe "Fortitudo et sapientia", przyznawane przez ten tygodnik oraz Fundację "Zacny Uczynek" za inicjatywy i osiągnięcia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, krzewiące ideę społeczeństwa obywatelskiego, a także służące nowoczesności i utrwalaniu wartości demokratycznych.

Nagrodę za pracę licencjacką na temat Echa Krasnegostawu otrzymała studentka UMCS, absolwentka II LO im. Norwida w Krasnymstawie Justyna Niedźwiedzka.

"Fortitudo et sapientia" Fundacja przyznała twórcy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosławowi Szymaszkowi. Drugim laureatem zostali lekarze, budowniczy nowoczesnego ośrodka medycznego, Rafał i Ida Grabczak.

Obie inwestycje powstały w Krasnymstawie.

553

Uczestnicy panelu (od lewej:) Sylwia Gruchała, Dariusz Pietrowski, Kazimiera Szczuka oraz Krzysztof Grabczuk


334

O sytuacji młodzieży na lubelskim rynku pracy mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Małgorzata Sokół


336

W imieniu Radosława Szymaszka wyróżnienie odbiera Justyna Koładziejczyk z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego


319

Żeby można było leczyć się u nas jak w USA, myślał Rafał Grabczak. Teraz wraz z żoną Idą odebrał za to wyróżnienie Fundacji i Echa


333

Nagroda dla Justyny Niedźwiedzkiej za pracę licencjacką na UMCS na temat "Echa Krasnegostawu"


338

Podręczna biblioteka w postaci czytnika e-book od Fundacji "Zacny Uczynek" oraz dedykacja w złocie od "Echa Krasnegostawu" dla Justyny Niedźwiedzkiej


531

Na sali wiele twarzy znanych i mniej znanych. W pierwszym rzędzie od lewej: prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, Dariusz Pietrowski, Sylwia Gruchała, Mateusz Żukowski, Jan Godlewski. Za nimi wójtowie Janusz Korczyński i Jerzy Babiarz, a także Ryszard Staśczak i Mirosław Panasiuk


600

600

Sierpień 2012

O Indiach i Nepalu w starym Ratuszu

W piątek ub. tygodnia w krasnostawskim starym Ratuszu odbyła się prezentacja "Indie - Nepal. Od Gangesu po Himalaje". Jej autorem był wydawca ECHA Roman Żelazny.

Ponad 30 osób słuchało relacji z podróży, jaką autor odbył w tym roku, przemierzając północne Indie oraz Dolinę Katmandu w Nepalu. Prezentacja ilustrowana była licznymi zdjęciami, które wraz z narracją tworzyły obraz fascynującej przyrody, kultury i ludzi obu krajów.

300

Autor opowiadał i pokazywał zabytki oraz obiekty kultury islamskiej, hinduistycznej i buddystycznej, z których część, jak np. mauzoleum Taj Mahal, należy do największych osiągnięć architektury i sztuki w świecie. Wiele z nich, jak Pałac Wiatrów w Jaipurze, Czerwony Fort w Agrze czy królewskie miasta Patan i Bhakpatur w Nepalu uznanych zostało za światowe dziedzictwo kultury i jest objęta ochroną UNESCO.

W prezentacji znalazł się także obszerny wątek związany z Sanktuarium Annapurny - grupy 8-tysięczników oraz towarzyszących im 7-tysięcznych szczytów w środkowej części Himalajów.

Publiczność poznawała nie tylko historię oraz zabytki Indii i Nepalu, ale także życie zwykłych ludzi - religijne, społeczne, zawodowe, jak wygląda zwykła ulica w Delhi czy Katmandu etc. Dowiadywała się o obrzędach i kultach religijnych, zwyczajach społecznych, funkcjonowaniu systemu kastowego itd.

Mimo gorąca i długości prezentacji publiczność wytrwała do końca. A to najlepiej świadczy o tym, że było warto.

700

Marzec 2012

21 marca w Zespole Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie odbyło się wręczenie nagrody Fundacji "Zacny Uczynek". Otrzymał ją Kamil Bolesta, którego Fundacja wyróżniła za bardzo dobre wyniki w nauce oraz prospołeczną aktywność w szkole i poza szkołą. Nagrodę, która wyniosła 500 złotych, wsparła europoseł PO z Lubelszczyzny Prof. Lena Kolarska-Bobińska, zapraszając Kamila do przyjazdu do Brukseli oraz zwiedzenia Parlamentu Europejskiego.
Przypomnijmy, że to drugie wyróżnienie ucznia ZSS przez Fundację "Zacny Uczynek". Dwa lata temu Milena Czaplińska otrzymała stypendium im. ks. Kazimierza Olesińskiego.

600

Kamilowi Boleście nagrodę przekazał prezes Fundacji Roman Żelazny


Styczeń 2012

Nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji. Ze względu na podyktowane koniecznością ograniczenie aktywności publicznej z funkcji przewodniczącego ustąpił Prof. dr Zdzisław Najder. Od 18 stycznia przewodniczącym Rady jest Dr Andrzej Olechowski. Do Rady Fundacji weszła również Dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, profesor Uniwersytetu Opolskiego, którą Fundator powołał na członka tego gremium.


Prezes Roman Żelazny reprezentował Fundację na spotkaniu noworocznym, które w siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich w Warszawie tradycyjnie z okazji Nowego Roku organizuje Instytut Lecha Wałęsy. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 gości, w tym przedstawiciele świata polityki, mediów, nauki, dyplomaci, artyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Byli wśród nich m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Balcerowicz, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski.

Otwierając spotkanie prezes Piotr Gulczyński m.in. zapowiedział od dawna oczekiwane przeniesienie się ILW do nowej siedziby. Będzie nią "willa Narutowicza", zbudowana w 1922 roku dla prezydenta Gabriela Narutowicza.

W krótkim wystąpieniu Lech Wałęsa podjął m.in. wątek wolności i odpowiedzialności we współczesnym świecie. "Mamy wolność i demokrację. Kraje, które były ich pozbawione, odzyskały je. Ale musimy pytać, jak tę wolność i demokrację zagospodarowaliśmy? Czy właściwie, w duchu dobra wspólnego i solidarności? Globalizacja, komputeryzacja, internet postawiły nas wobec wyzwań, które nie pozwalają na jednoznaczną, pozytywną odpowiedź. Wystarczy wskazać na światowy kryzys finansowy, w tym na kryzys strefy euro. Bo co to za wolność, jeśli nie towarzyszy jej odpowiedzialność? Co to za demokracja, jeśli dzisiaj wybiera się rząd, a jutro na ulicach chce się go obalić kamieniami"?

W Nowym Roku Lech Wałęsa wezwał do jedności i dialogu, do złączenia pasji i wiedzy. Życzył zebranym, aby wytrwali w jednym i drugim, żeby zachowali te wartości w czasach, w których są one szczególnie potrzebne. "Jeśli będę miał rację, będziemy cieszyć się z dobrych zmian i gratulować sobie. Jeśli nie, spotkamy się za rok i wtedy będę się powtarzał" - powiedział gospodarz spotkania.

600

Prezes Fundacji Roman Żelazny w rozmowie z Lechem Wałęsą


Grudzień 2011

Spotkania Sangduen Chailert z młodzieżą i studentami

Laureatka "Zacnego Uczynku" Sangduen 'Lek' Chailert z Tajlandii spotkała się z młodzieżą szkolną w Zamościu, Krasnymstawie, Chełmie oraz ze studentami UMCS w Lublina. W sumie oglądało ją i słuchało prawie 800 osób. Pani Chailert opowiadała o swojej działalności, w centrum której znajduje się zagrożony wyginięciem gatunek słonia azjatyckiego.

Spotkania odbyły się w I LO im. Zamoyskiego w Zamościu, II LO im. Norwida w Krasnymstawie, I LO im. Czarnieckiego w Chełmie oraz w Centrum Kultury Studenckiej "Chatka Żaka" w Lublinie. Były one frekwencyjnym i promocyjnym sukcesem na rzecz zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Przedstawiając bohaterkę spotkania prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny wskazał na prestiżowe wyróżnienia, które otrzymała - tytuł "bohatera Azji" tygodnika Time, Nagrodę Ziemi Fundacji Forda, liczne programy w Discovery Chanel, National Geografic, BBC, realizowany przez nią projekt pod patronatem brytyjskiego następcy tronu księcia Karola i odznaczenie przekazane jej za to przez małżonkę księcia Camilę Parker-Bowles, przyjęcie przez amerykańską sekretarz stanu Hilary Clinton.

Sangduen Chailert pokazała film obrazujący sytuację słoni w Tajlandii oraz założony przez nią w 1992 roku Elephant Nature Park - rezerwat dla słoni. Opowiadała o losie tych zwierząt, ich traktowaniu, tresurze, przez którą przechodzą zanim podejmą ciężką pracę albo zaczną występować dla ludzkiej rozrywki.

Szczególne poruszenie wywołały fragmenty filmu, w których słonie poddawane były treningowi "pajan" - wielodniowej brutalnej procedurze, mającej złamać wolę zwierzęcia i zmusić je do bezwzględnego posłuszeństwa. Składa się na nią więzienie w klatce, głód, pragnienie, zadawanie w różny sposób bólu. Wiele słoni tego nie wytrzymuje. Umierają po kilku dniach na zawał serca albo z wyczerpania. Niektóre "pajan" doprowadza do szaleństwa.

Takie zwierzęta trafiają do rezerwatu. Sangduen Chailert wykupuje je z rąk okrutnych właścicieli i handlarzy. Przygarnia także, zapewniając schronienie i opiekę słoniom starym i porzuconym, chorym zaś i okaleczonym zapewnia leczenie.

Tę działalność laureatka miała "we krwi". Pierwszego słonia kupiła, gdy miała 16 lat za 18 tys. dolarów, które zarobiła jako kelnerka. W 1992 roku zakupiła 50 hektarów, co dało początek rezerwatowi. Możny sponsor z USA umożliwił dokupienie kolejnych hektarów, dzięki czemu park powiększył się i mógł przyjąć więcej zwierząt.

Obecnie Elephant Nature Park, zamieszkiwany nie tylko przez słonie ale przez wiele innych gatunków zwierząt, liczy 300 hektarów i obejmuje cztery ośrodki - trzy w Tajlandii i jeden w Kambodży. Rocznie odwiedza go 5 tysięcy wolontariuszy z całego świata. Pracują oni przy słoniach, ale także spełniają zadania służące lokalnej społeczności, np. nauczają i leczą tubylców.

Na spotkaniach padło wiele pytań. Od zwykłych - ile kosztuje słoń, jak długo żyje, ile trwa ciąża słonia - po bardziej skomplikowane - jak wygląda ochrona zwierząt w Tajlandii od strony prawnej; jaki jest stosunek rządu do działalności Sangduen Chailert; jak wpływa sytuacja socjalna Tajlandczyków na ich stosunek do zwierząt.

Sangduen Chailert apelowała, aby nie wspierać turystyki, która wykorzystuje zwierzęta i służy zabawie. Jeśli cyrk, to tylko z udziałem ludzi. Za rozrywką, w której uczestniczą zwierzęta, stoi bowiem najczęściej ich ogromne cierpienie i znacznie krótsze życie niż na wolności.Grudzień 2011

3 grudnia w warszawskim "Bristolu" odbyło się wręczenie Nagrody "Zacnego Uczynku".

Laureatami zostali b. ambasador Izraela w Polsce Prof. Szewach Weiss, dziennikarz Gazety Wyborczej Adam Wajrak oraz Sangduen 'Lek' Chailert z Tajlandii. Kapituła m.in. z Lechem Wałęsą, byłym prezydentem Niemiec Richardem von Weizsaeckerem i Władysławem Bartoszewskim w swym gronie jednomyślnie przyjęła rekomendacje tych osób przedstawione przez Fundację "Zacny Uczynek".

Prof. Szewach Weiss został nagrodzony za "filozofię pokoju i porozumienia, szacunku i ponadnarodowej solidarności".

Adam Wajrak otrzymał Nagrodę za "traktowanie przyrody jako rodziny oraz dobra wspólnego, dla obrony którego warto podejmować się obywatelskiego nieposłuszeństwa". Nawiązuje to w szczególności do sławnej akcji ratowania unikalnej Doliny Rospudy na Pojezierzu Augustowskim w roku 2007. Rząd PiS chciał wtedy wybudować na tym obszarze autostradę, ignorując skutki inwestycji dla środowiska naturalnego.

Sangduen 'Lek' Chailert założyła 20 lat temu w dolinie Chiang Mai przy granicy Tajlandii z Birmą Elephant Nature Park, gdzie schronienie znajduje ginący gatunek słonia azjatyckiego. Dla miejscowej ludności pełni on również funkcje edukacyjne i socjalne. Rozwijana jest w nim także idea wolontariatu, która gromadzi w ośrodku liczną młodzież z całego świata.

Za swoją działalność Sangduen Chailert wyróżniona została w 2001 Nagrodą Ziemi Fundacji Forda, a w 2006 roku tygodnik "Time" przyznał jej tytuł "bohatera Azji". Była ona także tematem wielu reportaży, dokumentów i publikacji światowych mediów, m.in. National Geografic, Discovery Chanel, BBC.

W liście do organizatorów, laureatów i gości uroczystości Prezydent RP Bronisław Komorowski napisał m.in., że "Nagroda jest wyrazem uznania i wdzięczności za dokonane dzieła, wskazaniem przykładu do naśladowania, a także zachętą do dalszej pracy dla innych. Chociaż czynienie dobra wymaga niekiedy poświęcenia, przynosi pożytek nie tylko obdarowanemu, ale także radość i szczęście darczyńcy". Prezydent życzył, "aby Nagroda stała się inspiracją dla przyszłych pokoleń i pociechą w trudnych chwilach, które zdarzają się każdemu z nas. Obyśmy zawsze wierzyli w zwycięstwo uczciwości, sprawiedliwości i dobra".

List odczytała doradca społeczny Prezydenta, Joanna Staręga-Piasek.

Wykład "Etyka i ekologia" wygłosił Prof. Andrzej Elżanowski z Polskiej Akademii Nauk.

Podczas uroczystości wręczono także stypendia im. Piotra Mroczyka. Otrzymali je studenci UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Opolskiego Sylwia Gwóźdź oraz Tomasz Wicha.

Z koncertem wystąpiła popularna wokalistka, zdobywczyni złotych i platynowych płyt Ania Wyszkoni z zespołem.

W ramach współpracy Fundacji "Zacny Uczynek" z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na rzecz promocji Lubelszczyzny zaprezentowano na uroczystości materiały promocyjne dotyczące tego regionu, m.in. spot TV "Trwaj chwilo".


Szefowie Fundacji Prof. Zdzisław Najder (pierwszy z lewej) i prezes Roman Żelazny (z prawej) z laureatami Nagrody - (od lewej) Adamem Wajrakiem, Sangduen ’Lek’ Chailert i Prof. Szewachem Weissem


  257   257   257

Europosłanka Lena Kolarska-Bobińska (z lewej), wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz doradca Prezydenta RP Joanna Staręga-Piasek byli gośćmi na wręczeniu "Zacnego Uczynku"


700

Ania Wyszkoni z zespołem


Wrzesień 2011

22 września w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie odbyła się konferencja "Czym jest i co daje Polsce prezydencja w Unii Europejskiej"? Organizatorem była Fundacja "Zacny Uczynek". W panelu dyskusyjnym, któremu przysłuchiwała się 120-osobowa publiczność, zasiadali europosłanka Prof. Lena Kolarska-Bobińska, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski oraz b. dyrektor Departamentu Ameryki w MSZ Prof. Henryk Szlajfer. Głos zabrał także wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk, który mówił, jak fundusze unijne wpłynęły na przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmianę wizerunku Lubelszczyzny.

800

W panelu dyskusyjnym o prezydencji Polski w UE zasiedli (od lewej) prof. Henryk Szlajfer, Zbigniew Ćwiąkalski i prof. Lena Kolarska-Bobińska. Z prawej prezes Fundacji "Zacny uczynek" Roman Żelazny.


800

W pierwszym rzędzie Zbigniew Ćwiąkalski, wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz gość z Warszawy Marek Stachura  300   300

Laureaci Fortitudo et sapientia Fundacji „Zacny Uczynek” i Echa Krasnegostawu: trener reprezentacji Polski w zapasach kobiet Jan Godlewski oraz Mariola Kwiatkowska, która odbiera to wyróżnienie w zastępstwie Krystyny i Wiesława Krajewskich


Wrzesień 2011

Fundacja zorganizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Obywatelski Nowy Krasnystaw festyn "Ja i mój przyjaciel pies". W festynie, który odbył się w Galerii Panorama, brali udział także członkowie lubelskiego stowarzyszenia "Niewidzialna Łapa" wraz psami używanymi w dogoterapii. Przez trzy godziny ponad 100 dzieci wraz rodzicami uczyło się zasad postępowania z psami oraz brało udział w licznych konkursach i zabawach. W występach taneczno-wokalnych zaprezentowała się młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.
Maj 2011

27 maja odbyło się w Krasnymstawie XI Forum Gospodarcze, organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju, Enterprise European Network, Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., starostwo powiatowe oraz burmistrza Krasnegostawu. W programie znalazł się również panel dyskusyjny, który powstał przy współudziale i pod auspicjami Fundacji "Zacny Uczynek". Panel był poświęcony dwóm tematom: "Możliwości gospodarcze Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem potencjału na osi Berlin - Warszawa - Kijów" oraz "Prawo, polityka, lobbing - jakiego państwa potrzebuje gospodarka?". W panelu zasiadali Andrzej Olechowski (minister spraw zagranicznych i finansów RP 1992-1995), Janusz Steinhoff (wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka), Marek Zuber (ekonomista, analityk rynku), Aleksander Milinkiewicz (przywódca ruchu demokratycznego "O wolność" na Białorusi), Tomasz Bartel (Novainvest S.A.), Karol Szyndzielorz (doradca zarządu Siemens AG). Panel prowadził filozof i publicysta Prof. Janusz Majcherek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

420

W panelu dyskusyjnym m.in. na temat możliwości gospodarczych Partnerstwa Wschodniego zasiedli (od lewej) Karol Szyndzielorz, Dr Andrzej Olechowski, Janusz Steinhoff, Prof. Janusz Majcherek, Aleksander Milinkiewicz, Marek Zuber i Tomasz Bartel (Novainvest S.A.)


Kwiecień 2011

15 kwietnia odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Władysława Fedorowicza. Z tej okazji prezes Roman Żelazny przekazał placówce czek na 2500 złotych. Pieniądze mają być wykorzystane na częściowe odnowienie polichromii w refektarzu Muzeum. Był to drugi dar Fundacji na rzecz tej placówki. Dwa lata temu w rocznicę 50-lecia powstania Fundacja przekazała Muzeum grafikę wybitnego artysty z przełomy XVII i XVIII wieku Daniela Chodowieckiego. Władysław Fedorowicz kierował Muzeum Regionalnym przez 38 lat. Na emeryturę odszedł po 45 latach pracy.

500

Marzec 2011

Prezes Fundacji Roman Żelazny był gościem na uroczystości nadania Lechowi Wałęsie godności doctora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystość zgromadziła cały Magnificencjat oraz Senat uczelni, z rektor Prof. dr Krystyną Czają na czele, rzeszę społeczności akademickiej Opola, a także licznych przedstawicieli świata polityki i nauki z całej Polski. Fundację "Zacny Uczynek" łączy z Uniwersytetem Opolskim współpraca w ramach umowy stypendialnej. Studenci i doktoranci tej uczelni od 2008 roku korzystają ze Stypendium im. Piotra Mroczyka, stanowiącego część programu stypendialnego Fundacji. Taką samą umowę Fundacja posiada z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

800

Uroczysty dyplom dla nowego doktora honorowego UO wręcza Lechowi Wałęsie Jej Magnificencja rektor UO Prof. dr Krystyna Czaja.
W tyle członkowie kolegium rektorskiego opolskiej uczelni


Styczeń 2011

Fundacja była reprezentowana na trzeciej edycji Koncertu Dla Małych Serc, organizowanego w Krakowie przez Fundację Schola cordis i znanego kardiochirurga, szefa Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu Prof. dr Janusza Skalskiego. Tłumnie zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu Filharmoników Wiedeńskich oraz uczestniczyła w aukcji, z której dochód przeznaczony został na pomoc dla Kliniki Kardiochirurgii USD i jej małych pacjentów. Prof. Janusz Skalski jest laureatem Nagrody "Zacnego Uczynku". Otrzymał ją w 2008 roku, wraz z Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem i zmarłym na początku 2011 roku aktorem Krzysztofem Kolbergerem, za operację dwutygodniowego noworodka, w której żeby ratować dziecku życie oddał własną krew.

800

Owacje i kwiaty dla artystów. Piotr Gładki (z lewej), Adam Zdunikowski (tenor), Iwona Socha (sopran) oraz Filharmonicy Wiedeńscy


Grudzień 2010

Prezes Fundacji Roman Żelazny uczestniczył w uroczystym przyjęciu z okazji 25-lecia przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. W przyjęciu, które odbyło się w Pałacu Sobańskich w Warszawie udział wzięło wielu przedstawicieli życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego kraju, z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na czele. Lech Wałęsa podkreślił znaczenie wartości w przemianach w Polsce i na świecie. Życzył swoim rodakom "mądrych wyborów", a także by "mu wierzyli, podejmowali wyzwania i pracowali dla wspólnego dobra". Zwracając się do gospodarza imprezy oraz gości Prezydent Bronisław Komorowski powiedział: "Lech Wałęsa tworzył i jest fundamentem wolnej Polski. Na nim opierała się i wciąż znajduje oparcie polska niepodległość i demokracja. Nie mam wątpliwości, że mając taki fundament Polska udźwignie wszystko i sprosta każdemu wyzwaniu. 100 lat, drogi Lechu!".

400

Miał co oklaskiwać Lech Wałęsa w przemówieniu Bronisława Komorowskiego,
podobnie jak usatysfakcjonowany słowami byłego prezydenta i noblisty mógł być obecny prezydent RP


Grudzień 2010

4 grudnia odbyło się w warszawskim Hotelu "Bristol" wręczenie Nagrody "Zacnego Uczynku". Laureatami zostali rektor Humbold-Viadrina School of Governance, b. dwukrotna kandydatka na prezydenta Niemiec Prof. Gesine Schwan, reżyser filmowy i teatralny Andrzej Wajda oraz monter instalacji gazowniczych z Librantowej w powiecie nowosądeckim Celestyn Żeliszewski.

Nagrodę wręczyli członkowie Kapituły - wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski oraz prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny.

Uwagi na temat odpowiedzialności historyka wygłosił Prof. Norman Davies. Z koncertem wystąpił kwartet smyczkowy The Strings.

W liście gratulacyjnym do organizatorów uroczystości, Fundacji oraz Kapituły, zwracając się do laureatów premier RP Donald Tusk napisał: "Pani Profesor Gesine Schwan dziękuję za przyjaźń, którą obdarzyła Polskę i Polaków i nieustające starania o budowanie porozumienia polsko-niemieckiego".

Andrzejowi Wajdzie premier podziękował za "artystyczną wrażliwość, krytycyzm, ale także za niezwykłą życzliwość, które ciągle inspirują nas do działania", Celestynowi Żeliszewskiemu zaś "za odwagę, która przywraca wiarę w istnienie bezinteresowności".

800

Laureaci Nagrody od lewej: Celestyn Żeliszewski, Andrzej Wajda, Gesine Schwan.
A dalej: wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, Prof. Zdzisław Najder oraz Roman Żelazny


  257   257

Wystąpienie wicemarszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego (po lewej) spotkało się jak zwykle z dużym zainteresowaniem.
Z kolei Profesor Norman Davies był doskonale usposobiony na uroczystości wręczenia Nagrody „Zacnego Uczynku”


800

Na pierwszym planie europosłanka PO Lena Kolarska-Bobińska (z lewej) i Prof. Gesine Schwan.
Po lewej w drugim rzędzie b. minister MSWiA Janusz Kaczmarek. Po prawej, znany reżyser Janusz Morgenstern.
Z tyłu b. szef UOP generał Gromosław Czempiński


Listopad 2010

4 listopada na uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie oraz I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu prezes Fundacji Roman Żelazny wręczył stypendia im. Ks. Kazimierza Olesińskiego uczenicom I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu oraz LO w Zespole Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie.

500

Prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny wraz z laureatką stypendium im. K. Olesińskiego
Mileną Czaplińską, uczennicą Społecznego Liceum w Krasnymstawie


Październik 2010

27 października odbyła się konferencja "Państwo a swobody obywatelskie". Dyskusja panelowa odbyła się z udziałem znakomitych postaci polskiego życia publicznego. Gościem konferencji, który na ten predykat zasługuje szczególnie, był wybitny prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll.

W panelu zasiedli również były Prokurator Krajowy i szef MSWiA Janusz Kaczmarek oraz doradca ds. mediacji w warszawskiej kancelarii Smoktunowicz&Falandysz Barbara Boboli-Falandysz. Panel prowadził znany i ceniony dziennikarz, m.in. były wieloletni korespondent renomowanego dziennika "Financial Times" w Polsce Krzysztof Bobiński.

Uczestnikiem panelu była również przedstawicielka społeczności lokalnej Hanna Mazurkiewicz.

  257   257   257

Od lewej: Prof. dr Andrzej Zoll, Barbara Falandysz, Krzysztof Bobiński


  257   257

Janusz Kaczmarek i Hanna Mazurkiewicz


Październik 2010

15 października odbyła się w Krasnymstawie konferencja "Szkoła, etyka, religia". Wśród gości honorowych i panelistów znajdowali się wieloletni poseł i senator, były członek Rady Europy Andrzej Wielowieyski, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Hartman, posłanka PO Joanna Mucha oraz doświadczona pedagog i działaczka Partii Demokratycznej Zofia Wielowieyska. Panel prowadził profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i publicysta "Tygodnika Powszechnego" Janusz Majcherek.

530

Prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny przedstawia uczestników panelu.
Od lewej: b. prezes TK Jeszy Stępień, Andrzej Wielowieyski, Prof. Janusz Majcherek,
posłanka PO Joanna Mucha, prof. Jan Hartman, Zofia Wielowieyska


Październik 2010

7 października w Izbicy Fundacja "Zacny Uczynek" zorganizowała „Dzień Kultury Żydowskiej”.

W programie imprezy znalazł się występ „Piruetu” do utworów światowej sławy muzyka-klarnecisty Giory Feidmana oraz wykłady o polsko-żydowskich związkach kulturowych. Prowadzili je Dr Adam Kopciowski z Zakładu Kultury i Historii Żydów przy Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i Weronika Litwin z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce. Z koncertem wystąpił zespół klezmerski „KlezmaInspiration” z Lublina.

Ostatnim akcentem była degustacja specjalności kuchni żydowskiej. Uczestnicy i zaproszeni goście mogli poznać smak czulenta i babaganusza, dowiedzieć się czym jest falafele oraz posmakować holiszka i gęsiego pipka.

343

800

Wrzesień 2010

30 września w Krasnymstawie odbyło się seminarium poświęcone prawom kobiet, ich roli w życiu publicznym oraz parytetom. Było ono pokłosiem konferencji "Kobiety w życiu publicznym a parytety" z 16 kwietnia br. W konferencji brały udział znane postaci ze świata nauki, polityki, mediów - poseł Andrzej Celiński, prof. Magdalena Środa, Barbara Falandysz, posłanka PO Joanna Mucha.

Na seminarium dokonano podsumowania ankiety, którą organizatorzy przeprowadzili wśród uczestników konferencji 16 kwietnia, na temat roli kobiet we współczesnym życiu, a także przedstawiono publikację z materiałami pokonferencyjnymi.

533

Wrzesień 2010

Prezes Roman Żelazny reprezentował Fundację na obchodach 30-lecia Solidarności w Gdańsku. Organizatorem jubileuszu był Instytut Lecha Wałęsy.

Główne uroczystości z udziałem pierwszego przewodniczącego związku i laureata Pokojowej Nagrody Nobla odbyły się w Filharmonii Bałtyckiej. Gospodarzowi imprezy towarzyszyła tegoroczna laureatka nagrody Lecha Wałęsy, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

W uroczystościach wzięli udział m.in. byli prezydenci Rumunii i Bułgarii Emil Constantinescu oraz Żelju Żelew, a także b. przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz.

Z wielkim zainteresowaniem spotkał się również występ znanego politologa amerykańskiego z Uniwersytetu Stanforda, autora m.in. "Końca historii" Francisa Fukuyamy.

300

Prezes Fundacji Roman Żelazny z uważanym
za najwybitniejszego politologa przełomu XX i XXI wieku Francisem Fukuyamą

Czerwiec 2010

Fundacja "Zacny Uczynek", przy współpracy z tygodnikiem lokalnym "Echo Krasnegostawu" ufundowała nagrodę "Szekspir i Norwid - spotkanie w Weronie" w IV Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim, zorganizowanym przez II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie.

Laureatką została występująca w kategorii "poezja śpiewana" uczennica III LO. im. Norwida w Rzeszowie Katarzyna Szkutnik.

Nagroda obejmuje wyjazd wraz z osobą towarzyszącą do Werony, hotel, wstęp na spektakl operowy "Aida" w Arena di Verona oraz przejazd w obie strony.

"Katarzyno, niech ta nagroda sprawi Ci radość. Fundatorzy cieszą się razem z Tobą" - kończy się list Fundacji i "Echa Krasnegostawu" z informacją o nagrodzie przekazany laureatce podczas finału konkursu 7 czerwca br.

 257 

Kwiecień 2010

16 kwietnia Fundacja zorganizowała konferencję "Kobiety w życiu publicznym a parytety".

W dyskusji panelowej, której przez ponad 2,5 godziny z uwagą przyłuchiwała się blisko 170-osobowa publiczność, udział wzięli Prof. Magdalena Środa, posłanka PO Joanna Mucha, Barbara Falandysz, poseł Andrzej Celiński oraz przedstawicielka społeczności lokalnej Hanna Mazurkiewicz (dyrektor OSW w Rejowcu). Panel prowadził profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i publicysta Janusz Majcherek.

 257 

Prof. Magdalena Środa

 257 

Posłanka PO Joanna Mucha (z lewej) i Hanna Mazurkiewicz

 257 

Od lewej: poseł Andrzej Celiński, Barbara Falandysz, prof. Janusz Majcherek

Marzec 2010

Po trwających 1,5 roku wysiłkach Fundacja zrealizowała podstawowe założenia projektu "Piruet tańczy Feidmana". Jego adresatem jest zespół taneczny "Piruet" z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.

Zrealizowane założenia to prawo światowej sławy muzyka-klarnecisty Giory Feidmana do wykorzystania trzech jego utworów, choreografia artysty Polskiego Baletu Narodowego Roberta Bondary oraz stroje, które uszyło Studio kreacje Elżbiety Żukowskiej w Bydgoszczy.

Czwarty filar projektu - udział "Piruetu" w Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie - jest w trakcie uzgodnień, piąty zaś - zaprezentowanie choreografii w Izraelu - znajduje się w fazie wstępnej, a o jego dalszej realizacji zadecydują recenzje z prezentacji choreografii w kolejnych występach zespołu.

Pokłosiem projektu jest m.in. objęcie "Piruetu" patronatem honorowym przez marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.

 257 

"Piruet" w strojach do muzyki Giory Feidmana i choreografii Roberta Bondary

Marzec 2010

Przy współpracy z Gminą Krasnystaw Fundacja zorganizowała seminarium “Języki obce w szkolnictwie podstawowym”. Udział w nim wzięli marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz. Referaty wygłosili pracownicy naukowi UMCS w Lublinie.

Seminarium było połączone z przekazaniem szkołom podstawowym w powiecie krasnostawskim 1000 płyt z programem English for kid’s do nauki języka angielskiego dla sześcio- i siedmiolatków. Program został opracowany przez byłego posła PO do Parlamentu Europejskiego Stanisława Jałowieckiego oraz współpracujący z nim zespół językoznawców.

Styczeń 2010

W osobie prezesa Romana Żelaznego Fundacja była reprezentowana 21 stycznia na spotkaniu noworocznym u prezydenta Lecha Wałęsy w Pałacu Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich.

Wśród gości znajdowała się m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, byli ministrowie rządów RP oraz najważniejszych agencji rządowych - Andrzej Olechowski, Janusz Onyszkiewicz, Jerzy Osiatyński, Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Milczanowski, Waldemar Dąbrowski, Paweł Moczydłowski; posłowie i senatorowie - Jan Rulewski, Andrzej Celiński, Bogdan Lis; przedstawiciele wielkiego biznesu - Jan Kulczyk, b. minister ds. gospodarki, a dzisiaj przewodnicząca Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Henryka Bochniarz, Robert Gwiazdowski z Polskiej Rady Biznesu.

 IMG_001 

Grudzień 2009

Nagroda "Zacnego Uczynku" A.D. 2009 przyznana

Laureatami Nagrody "Zacnego Uczynku" w roku 2009 zostali aktorka Krystyna Janda, prezenterka TV Hanna Lis, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering oraz zasłużona dla ruchu hospicyjnego w Polsce lekarz onkolog z Poznania dr Grażyna Zengteler.

Wręczenie Nagrody odbyło się 4 grudnia w Hotelu "Bristol" w Warszawie.

Patronami honorowymi uroczystości byli w tym roku marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

W ramach uroczystości wykłady pod hasłem "Pieniądz i etyka" wygłosili b. premier RP Jan Krzysztof Bielecki oraz red. naczelny Tygodnika Powszechnego ks. Adam Boniecki. Z koncertem wystąpiła artystka i wokalistka Krystyna Prońko.

Wyjątki z rekomendacji:

"Krstyna Janda otrzymała Nagrodę ponieważ pokazała, że sztuka, by była wielka, nie musi być zależna od mecenatu państwa; że można pięknie łączyć zawód artysty z działalnością pro publico bono; i że aktorstwo może być wzniosłym aktem duchowym, a zarazem iść w parze z przedsiębiorczością w najlepszym tego słowa znaczeniu".

"Hanna Lis otrzymała Nagrodę "Zacnego Uczynku" ponieważ pokazała, że indywidualna odwaga i uczciwość zawodowa mogą być silniejsze od politycznego nacisku, osobistych ambicji i chęci kariery, i że w dziennikarstwie, w życiu publicznym, a zwłaszcza w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego należą one do najważniejszych".

"Grażyna Zengteler otrzymała Nagrodę, ponieważ pojęciu humanitaryzmu oraz wolontariatu nadała najlepsze i najbardziej szlachetne znaczenie".

"Hans-Gert Poettering otrzymał Nagrodę "Zacnego Uczynku" A.D. 2009, ponieważ jako polityk i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego poświęcił te funkcje służbie na rzecz pokojowego zjednoczenia i współpracy w Europie, przezwyciężając w imię tych wartości różnice narodowe, gospodarcze i kulturowe, czego wyrazem jest m.in. przełamanie historycznych uprzedzeń, pojednanie oraz dalsze zacieśnienie dobrych stosunków między Polską i Niemcami". Prof. Władysław Bartoszewski ujął to we frazę: "Nie byłoby Benedykta XVI bez Jana Pawła II, i nie byłoby przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka bez jego poprzednika na tym stanowisku Hansa-Gerta Poetteringa".

IMG_0092

Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp,
Marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk

IMG_0289

Goście honorowi (od lewej): Prof. Władysław Bartoszewski, europoseł Prof. Lena Kolarska-Bobińska, premier RP (1991)
Jan Krzysztof Bielecki, dr Grażyna Zengteler, Hanna Lis, przew. Rady Fundacji Prof. Zdzisław Najder.
Na drugim Planie po prawej prezydent Zamościa Marcin Zamoyski

Napisali organizatorom m.in.:

"Szanowni Państwo

o zacnych ludziach mówi się, że jest w nich prawość, niezłomność, godność - te pojęcia ściśle wiążą się ze sobą. Jest w ludziach zacnych wrażliwość na zło, chorobę, ludzkie słabości, śmierć. Być zacnym oznacza odpowiedzialność w działaniu. Dla laureatów Nagrody "Zacnego Uczynku" te wartości wydają się być drogowskazem.

Z radością i satysfakcją składam serdeczne gratulacje uhonorowanym tegoroczną nagrodą: Pani Krystynie Jandzie, Pani Hannie Lis, Pani Grażynie Zengteler i Panu Hansowi-Gertowi Pötteringowi. Swą postawą przypominacie nam Państwo, że jesteśmy powołani do działania wśród ludzi i dla ludzi, że celem naszej aktywności powinno być to, co nazywamy dobrem powszechnym, a więc i dobrem każdego człowieka.

Proszę pozwolić także na wyraz mojej szczególnej radości z tej racji, że w gronie wyróżnionych znalazł się znakomity przedstawiciel świata polityki - Hans-Gert Pöttering. Cieszę się, że Honorowa Kapituła Nagrody i Rada Fundacji docenia Jego wielkie zaangażowanie w budowanie solidarności narodów w oparciu o prawa, które uznaje godność człowieka i wspieranie polsko-niemieckiego dialogu.

Serdecznie Wszystkich Państwa pozdrawiam. Przedstawicielom Fundacji oraz tym, którzy angażują się w jej działalność serdecznie dziękuję."

Prezes Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polski
Donald Tusk
 

"Szanowni Państwo,

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć...”. Ten piękny werset z wiersza Cypriana Kamila Norwida chciałbym zadedykować laureatom Nagrody “Zacny Uczynek”. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują osoby, które cechuje szczególna wrażliwość na drugiego człowieka oraz na losy kraju.

Nie mogąc wypełnić obowiązku wynikającego ze sprawowania zaszczytnego honorowego patronatu nad tegoroczną edycją, pragnę tą drogą zwrócić się do osób, które swoim zaangażowaniem pozostawiają trwały ślad w ludzkiej pamięci. Dzięki Państwa aktywności, a zarazem głębokiej empatii wiele osób znalazło wsparcie i tak potrzebną pomoc. Nie sposób przy tym przecenić pracy dzisiejszych laureatów na rzecz rozwoju i umocnienia społeczeństwa obywatelskiego, a także szerzenia demokratycznych wartości.

Proszę więc o przyjęcie wyrazów wdzięczności oraz serdecznych życzeń powodzenia w kolejnych podejmowanych przez Państwa działaniach.

Korzystając z wyjątkowej sposobności, życzę wyróżnionym Nagrodą “Zacny Uczynek” A.D. 2009 i dostojnej Kapitule niegasnącej satysfakcji z realizowanych projektów, służących ogółowi społeczeństwa.

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku."

Bronisław Komorowski

 

"Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody "Zacnego Uczynku", która odbędzie się 4 grudnia 2009 r.

Nie mogąc przybyć pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich Uczestników, a nagrodzonym Laureatom proszę łaskawie przekazać wyrazy uznania za zasługi dobrych uczynków oraz serdeczne gratulacje.

Szczególnie jestem wdzięczny Pani dr Zengteler za ofiarną pomoc ludziom cierpiącym i tę niezwykle cenną współpracę w zakładaniu licznych hospicjów.

Fundacji i wszystkim Laureatom życzę serdecznie Bożego błogosławieństwa na każdy dzień."

Stanisław Kardynał Dziwisz

 

"Drogi Panie Przewodniczący Żelazny,
Szanowne Jury,
Szanowni Goście,
Drodzy Przyjaciele,

Z ogromną radością przyjmuję nagrodę „Zacnego uczynku“ i dziękuję bardzo serdecznie jury i fundacji „Zacny uczynek”. Jednocześnie przepraszam za moją nieobecność, lecz niestety inny bardzo ważny termin wymaga mojej obecności w Berlinie.

Szczególnie cieszy mnie uzasadnienie jury do przyznania mi tej zaszczytnej nagrody. W piśmie Przewodniczącego Fundacji, Pana Romana Żelaznego skierowanym do mnie trzydziestego pierwszego sierpnia tego roku jest to tak ujęte: „Dobra współpraca między Polską a Niemcami odgrywała ważną rolę. Pana zasługi są tu nie do pominięcia. Wymagają godnego wyróżnienia.”
Istotnie nie było podczas sprawowania mojego mandatu jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego drugiego kraju, który odwiedzałbym tak często jak Polskę i w którym angażowałem się tak intensywnie w rozwój dobrych stosunków z Niemcami.

Cieszę się, że Polska jest reprezentowana we władzach Parlamentu Europejskiego w osobie mojego następcy, dobrego przyjaciela, Profesora Jerzego Buzka i tym samym znalazła należne jej miejsce w samym sercu Europy.

Polkom i Polakom chciałbym podziękować, że po ogromie cierpień, których doświadczyli w tragicznej historii swojego kraju, nie stracili wiary w europejskich sąsiadów, szczególnie Niemców. To, że dzisiaj jako Niemiec mogę odebrać tę Nagrodę, którą przede mną miał zaszczyt otrzymać jedynie były Prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker, jest wielkim gestem symbolizującym cud pojednania i w imieniu wszystkich Niemców chcę wyrazić swoją wdzięczność.

Oczywiście będę również w przyszłości pracował z pełnym zaangażowaniem na rzecz dobrych stosunków między Polską i Niemcami, porozumienia między narodami i dialogu międzykulturowego.
Fundację „Zacny Uczynek“ chciałbym zachęcić do kontynuowania tego rodzaju inicjatyw, jak przyznawanie tej dorocznej nagrody. Społeczeństwa potrzebują wzorców, aby docenione mogły być zacne czyny i pokazane było, co oznacza, czynienie dobra dla innych, gdyż – powtarzając za niemieckim pisarzem Erichem Kästnerem - „Nie ma niczego dobrego – chyba że się to samemu zrobi.”

Dziękuję Państwu z całego serca."

HANS-GERT PÖTTERING
poseł do Parlamentu Europejskiego,
były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 

Maj 2009

Konferencja w Krasnymstawie

22 maja odbyła się w Krasnymstawie konferencja "Media, idee, wartości w świecie globalnym i lokalnym". Fundacja "Zacny Uczynek" organizowała ją wspólnie z tygodnikiem "Echo Krasnegostawu". Patronami honorowymi konferencji byli Prof. Władysław Bartoszewski oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

W pierwszej części konferencji wykłady na temat wolności i zagrożeń dla mediów, sensu i znaczenia polityki w systemie wartości, funkcjonowania mediów lokalnych przedstawili Prof. dr Barbara Markiewicz (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego) oraz dr Lidia Pokrzycka (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Prof. dr Zdzisław Najder.

Goście honorowi i uczestnicy konferencji. Od lewej: marszałek Krzysztof Grabczuk, wicewojewoda Henryka Strojnowska,
prorektor UMCS Stanisław Michałowski, senator Lucjan Cichosz, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska,
Janusz Majcherek, Henryk Szlajfer

W części panelowej na temat będący tytułem konferencji dyskutowali Janusz Majcherek (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Henryk Szlajfer (Instytut Nauk Politycznych PAN), Tadeusz Bartoś (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), Krzysztof Burnetko ("Polityka"), Aleksander Łagwiniec (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, doradca przywódcy opozycji białoruskiej "Ruch dla Wolności" Aleksandra Milinkiewicza). Panel prowadził znany dziennikarz, były wieloletni korespondent "Financial Times" w Polsce Krzysztof Bobiński.

Z koncertem w 5 rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego wystąpiła Patrycja Kaczmarska - córka barda "Solidarności", artysty, dziennikarza Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Gośćmi specjalnymi na konferencji byli Prof. Jerzy Buzek oraz Prof. Lena Kolarska-Bobińska, którzy mówili m.in. na temat wartości oraz znaczenia Polski i wspólnot lokalnych w jednoczącej się Europie.

Jerzy Buzek, marszałek Krzysztof Grabczuk i wicewojewoda Henryka Strojnowska
z młodzieżą i studentami w kuluarach konferencji

Wśród 500-osobowej publiczności zasiadali marszałek Krzysztof Grabczuk, wicewojewoda lubelska Henryka Strojnowska, prorektor UMCS Prof. Stanisław Michałowski, prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz, b. wiceminister sprawiedliwości Marian Cichosz oraz inni znani i cenieni przedstawiciele świata nauki, mediów oraz polityki różnego szczebla.

"Laury i knoty"

Na konferencji odbyło się wręczenie statuetek "Laur 2008", które Fundacja "Zacny Uczynek" i "Echo Krasnegostawu" ufundowały za osiągnięcia w dziedzinie kultury, inicjatyw obywatelskich oraz działań pro publico bono.

"Laur 2008" otrzymała Gmina Izbica za ochronę miejsc pamięci i żydowskiego dziedzictwa kulturowego, jak również za działania na rzecz porozumienia polsko-niemiecko-żydowskiego; Kartonex Sp. z o.o. z Krasnegostawu za "dochowanie najwyższych standardów biznesowych, socjalnych i kulturowych podczas jubileuszowych obchodów 50-lecia firmy"; Powiat Krasnostawski za remont Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie i przywrócenie mu funkcji publicznej".

"Laura 2008" prezesowi Kartonexu Zygmuntowi Kapuścikowi wręczają Jerzy Buzek, Zdzisław Najder i Roman Żelazny

"Knotami" wyróżniono starostę i wicestarostę powiatu krasnostawskiego oraz przekształconą w aferę sprzedaż części dworca PKS w Krasnymstawie.

Napisali organizatorom m.in.:

"Serdecznie dziękuję za zaproszenie, gościnę i mile spędzony czas. Podziwiam Pana i Pańskich współpracowników za pasję, energię i talenty organizacyjne, które pozwoliły zorganizować naprawdę imponującą konferencję, a także za inne dokonania, o których przy tej okazji mogłem się dowiedzieć. Krasnystaw ma szczęście, że jesteście".

Janusz Majcherek

"Miałam nareszcie trochę wolnego czasu i obejrzałam sobie stronę Państwa Fundacji. Muszę powiedzieć, że jestem zbudowana, zarówno składem osobowym, chociaż przede wszystkim zakresem i formami działania. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za możliwość udziału w tak interesującym wydarzeniu intelektualnym, jak konferencja "Media, idee, wartości w świecie globalnym i lokalnym".

Prof. dr Barbara Markiewicz
Uniwersytet Warszawski

"Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestniczenia w konferencji - była bardzo interesująca. Ogromnie się cieszę, że "zwagarowałam" z posiedzenia komisji PAN-owskiej, by móc przyjechać do Krasnegostawu".

Dr hab. Anna Pajdzińska
Prof. nadzw. UMCS

Grudzień 2008

Jak zwykle, młodzież krasnostawskich szkół - I LO im. Jagiełły i II LO im. Norwida, a także szkół gimnazjalnych z Gminy Krasnystaw - uczestniczyła w ceremonii wręczenia Nagrody "Zacnego uczynku" A.D. 2008 w warszawskim Hotelu Bristol. W tym samym czasie Fundacja umożliwiła uczennicy II LO im. Norwida Marlenie Szymaniak oraz studentowi II roku dziennikarstwa na WSAiP w Lublinie Markowi Szymaniakowi udział w Forum Młodzieży w Gdańsku z okazji obchodów 25-lecia przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. W Forum brali udział m.in. Nobliści - Lech Wałęsa, Dalajlama (Tybet), Szirin Ebadi (Iran), Federick Willem de Klerk (Afryka Południowa), Adolfo Peres Esquivel (Argentyna).

Z okazji 50-lecia Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Fundacja "Zacny Uczynek" przekazała tej zasłużonej i bogatej w zbiory placówce cenny dar - grafikę wybitnego grafika z XVIII wieku Daniela Chodowieckiego. Obraz przekazał dyrektorowi Muzeum Władysławowi Fedorowiczowi prezes Fundacji Roman Żelazny podczas jubileuszowej uroczystości. "Muzeum jest depozytem historii. W nim składamy to, co najlepsze. To także kotwica pamięci i tożsamości na bezmiernym oceanie czasu. Żeby depozyt był jak najbogatszy i żeby statek pamięci i tożsamości nie zatonął w otchłani oceanu potrzebna jest nasza wola oraz aktywność. Niech ta rycina będzie ozdobą Muzeum, niech oglądają ją zwiedzający, których oby było jak najwięcej, i niech przypomina, że pamiętaliśmy o depozycie i kotwicy" - dedykował prezes "złotemu" jubilatowi.

 P1010002 

Wrzesień 2008

Fundacja "Zacny uczynek" zawarła umowę stypendialną z Uniwersytetem Opolskim. To druga taka umowa po zawartej w sierpniu 2008 z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umowę, która umożliwia studentom politologii, dziennikarstwa, filozofii i stosunków międzynarodowych tej uczelni korzystać ze Stypednium im. Piotra Mroczyka podpisali prezes Fundacji Roman Żelazny oraz Rektor UO Prof. dr hab. Krystyna Czaja.

Sierpień 2008

1 sierpnia prezes Fundacji "Zacny uczynek" Roman Żelazny oraz Prof. Anna Pajdzińska - prorektor ds. kształcenia UMCS - podpisali umowę, która pozwoli studentom oraz doktorantom tej uczelni otrzymywać ufundowane przez Fundację Stypendium im. Piotra Mroczyka.

U podstaw utworzenia stypednium leży uznanie przez Fundację znaczenia edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim w życiu społecznym, ich szczególnej roli w zbliżaniu kultur, narodów, znoszeniu nierówności i podziałów, umacnianiu dialogu i współpracy oraz pogłębianiu wiedzy.

Stypendium będzie też służyć upamiętnieniu wkładu zmarłego w 2007 roku Piotra Mroczyka na rzecz "Solidarności" Radia i TV w latach 1980-1981,a następnie Polski niepodległej i demokratycznej, gdy przebywał on w USA w latach 80/90-tych, pracując w "Głosie Ameryki", kierując Fundacją "Solidarności" w Waszyngtonie oraz jako dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium w latach 1989-1994.

Stypendium będzie przyznawane studentom ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia, lub doktorantowi na okres jednego roku z możliwością prolongaty na rok następny. Korzystać z niego będą mogli studenci studiów w zakresie dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych i filozofii.

Dalszych informacji na ten temat można zasięgać stronie UMCS www. umcs.lublin.pl bądź bezpośrednio w sekretariacie uczelni.

Fundacja zwraca zarazem uwagę, że donatorzy instytucjonalni i indywidualni, którzy chcieliby wesprzeć tę formę jej działalności, mogą wpłacać pieniądze na konto nr 44 8200 0008 2001 0015 9984 0001 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, z dopiskiem "Stypendium".

Prezes Fundacji „Zacny uczynek” Roman Żelazny podpisuje umowę oraz regulamin Stypendium im. Piotra Mroczyka.
Na podpis czeka Prof. nadzw. Anna Pajdzińska - Prorektor UMCS ds. kształcenia

Maj 2008

Fundacja utworzyła Stypendium im. Piotra Mroczyka. Otrzymywać je będą co roku doktoranci oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na dziennikarstwie, politologii, stosunkach międzynarodowych bądź filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Opolskiego.

Celem Stypendium jest umacnianie idei wolności prasy jako fundamentu demokracji, zdobycie wiedzy i przygotowanie zawodowe dla osób studiujących dziennikarstwo bądź prowadzących badania naukowe w tej dziedzinie oraz pokrewnych dziedzinach humanistycznych.

Stypendium służyć będzie też upamiętnieniu zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz przewodniczącego Rady Fundacji "Zacny uczynek" Piotra Mroczyka.

Partnerem Fundacji w realizacji tego przedsięwzięcia jest Tele B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pełnomocnikiem firmy jest Marek Stachura.

Marzec 2008

10 marca na zaproszenie rektora Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr Stanisława Nicieji prezes Fundacji wziął udział w uroczystym wręczeniu doktoratów honoris causa wybitnym autorytetom naukowym i społecznym - profesor Dorocie Simonides i profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu.

Listopad 2007

Z inicjatywy Fundacji oraz przy decydującej pomocy organizacyjnej i finansowej europosła z Lublina Prof. Zbigniewa Zaleskiego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na tygodniowy pobyt wyjeżdża trójka uczniów I LO im. Władysława Jagiełły - Ola Chorągiewicz, Witek Chodor i Ewa Staszak. Wyjazd jest premią za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne. Inicjatywę Fundacji "Zacny uczynek" wspomaga też europoseł z Opola Stanisław Jałowiecki.

Październik 2007

3 października prezes Roman Żelazny reprezentował Fundację na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. Z tej okazji odbył się również wykład inauguracyjny im. Bolesława Wierzbiańskiego, ufundowanego na tej uczelni przez International Commite of Journalism w Nowym Yorku. Wygłosił go Prof. Władysław Bartoszewski. Tytuł: "Refleksje świadka 20 wieku".

Kwiecień 2007

Prezes Fundacji wziął udział w uroczystym otwarciu Colegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego na Uniwersytecie Opolskim. W budynku mieszczą się fakultety - filozoficzny, socjologiczny, politologiczny i stosunków międzynarodowych. Z tej okazji zasiadał również, obok z-cy red. naczelnego "Gazety wyborczej" Piotra Stasińskiego, red. naczelnego "Nowego Dziennika" w Nowym Yorku dr Czesława Karkowskiego, wykładowcy w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, publicysty i komentatora Janusza Majcherka, Macieja Wierzyńskiego z TVN24, w panelu dyskusyjnym "Wolne media solą demokracji".

Luty 2007

"Kraków księdza Jana Twardowskiego" - to była nagroda Fundacji "Zacny uczynek" oraz tygodnika "Echo Krasnegostawu" dla laureatek Powiatowego Konkursu poezji ks. Jana Twardowskiego w Krasnymstawie. Dwie uczennice I LO im. Władysława Jagiełły, Elżbieta Wrona i Edyta Rudnik, wraz z nauczycielską tej szkoły Anną Kowalską, wyjechały na wycieczkę do Krakowa, gdzie spotkały się ze świadkami życia oraz drogi twórczej księdza Jana - biskupem Tadeuszem Pieronkiem i red. naczelnym "Tygodnika Powszechnego" ks. Adamem Bonieckim. W ramach nagrody zwiedzały też tradycyjną krakowską restaurację "Wierzynek", gdzie zostały podjęte wykwintnym obiadem.

Elżbiecie i Edycie zaimponowała wizyta w rezydencji ks. biskupa Tadeusza Pieronka na Wawelu.
Ale jeszcze większe, jak przyznały, wrażenie zrobiła na nich intelektualna wielkość gospodarza

Lipiec 2006

Fundacja przystępuje wraz z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie do Akcji "Ratujemy fortepian Steinway'a". Porozumienie w tej sprawie podpisują prezes Roman Żelazny i dyrektor Muzeum Władysław Fedorowicz.

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
oraz
Fundacja "Zacny uczynek"
ogłaszają

Apel

do mieszkańców Miasta i społeczności Powiatu

Ratujmy wspólnie bezcenne dobro jakim jest

Fortepian Steinwaya

Fortepian spoczywa zupełnie zdewastowany w Muzeum Regionalnym od lat. Naszym obowiązkiem i zadaniem jest przywrócenie mu świetności. Instrument, będący jednym z najwspanialszych osiągnięć rzemiosła artystycznego, ozdoba największych festiwali i sal koncertowych świata, a przy tym zabytek bezcennej wartości, niechaj służy mieszkańcom krasnostawskiej Małej Ojczyzny. Niech grają na nim wielcy mistrzowie muzyki. Niech uczą się na nim i rozwijają dzięki niemu swój talent młodzi naśladowcy Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Artura Rubinsteina, Haliny Czerny-Stefańskiej, Krystiana Zimmermana, Rafała Blechacza.Niech będzie on dumą całej krasnostawskiej społeczności! Niech dostarcza jej radości i wielkich muzycznych przeżyć!

Pomożemy akcji wpłacając pieniądze na konto Fundacji "Zacny uczynek" numer:

44 8200 0008 2001 0015 9984 0001
w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.

Jako tytuł wpłaty należy podać "Fortepian"

Pamiętajmy, pomóc może każda złotówka. Wszyscy donatorzy zostaną wpisani do Księgi Donatorów. Donatorzy, którzy ofiarują sumę 100-499 złotych otrzymają Srebrną Plakietkę Donatora. Suma 500 - 999 złotych honorowana jest Złotą Plakietką Donatora. Za 1000 i więcej złotych donator otrzyma cenną statuetkę, zaprojektowaną specjalnie z tej okazji. Plakietki i statuetka będą zawierały imię i nazwisko donatora.

Fundacja "Zacny uczynek" ma osobowość prawną. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000257683. Jej statutowym celem jest m.in. ochrona oraz ratowanie zabytków kultury.

Akcja odbywa się w porozumieniu z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Przeprowadzenie kapitalnego remontu fortepianu zleca i nadzoruje dyrektor Muzeum Władysław Fedorowicz. Konsultantem merytorycznym przedsięwzięcia jest muzyk, kompozytor, laureat honorowej nagrody Miasta Krasnegostawu "Złote karpie". Patronat medialny sprawuje "Echo Krasnegostawu".

Komitet Honorowy Akcji Społecznej "Ratujmy fortepian Steinwaya"

Wanda Wiłkomirska - światowej sławy skrzypaczka
Lucjan Cichosz - Senator RP
Jerzy Babiarz - wójt Gminy Izbica
Wiesław Brodowski - radny Sejmiku Wojewódzkiego
Mariusz Dubaj - pracownik naukowy UMCS
Andrzej Jakubiec - burmistrz Krasnegostwu
Janusz Korczyński - wójt Gminy Krasnystaw
Zygmunt Kapuścik - prezes "Kartonex" Sp. z o.o.
Stefan Mysłowski - prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
Dorota Sawa-Niećko - dyr. regionalna LFR
Henryk Żebrowski - przedsiębiorca

Komitet ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić jeszcze dalsze osoby.

Losy krasnostawskiego Steinwaya
Władysław Fedorowicz -
dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Czy fortepian, na którym koncertowała Halina Czemy-Stefańska, Lidia Grychtołówna i Józef Stempel będzie jeszcze instrumentem muzycznym czy tylko zabytkowym pudłem? Fortepian Steinway D Nr 80.381 został zbudowany na przełomie 1893 i 1894 roku w fabryce Steinway & Sons w Hamburgu. Jego nabywcą był p. Ethner Wolff z miejscowości Harsza. Został on kupiony bezpośrednio w fabryce 22 maja 1894 r. Dalsze losy instrumentu nie są znane. Do 1944 czy 1945 roku, kiedy to trafił on do Krasnegostawu. Istnieją dwie różne informacje. Jedna mówi, że fortepian przywieziono z nieznanego dworu w powiecie krasnostawskim. Druga wiąże instrument z przewozem przez miasto wojennych zdobyczy radzieckich i pozostawieniem go tutaj na interwencję ówczesnego starosty oraz kierownika Wydziału Kultury p. Marii Gładkowskiej. Do lat osiemdziesiątych XX wieku zdobił Powiatowy Dom Kultury. Podjęta próba remontu przyniosła katastrofalne skutki. W 1990 roku zdewastowany fortepian koncertowy Steinway D trafił do zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, gdzie miał być perłą w odnowionym refektarzu. Koszt kapitalnego remontu szacowany na około 100 tys. złotych przerósł możliwości Muzeum. Próba zgromadzenia funduszy w 1997-1998 r. zawiodła. W regionie tylko Filharmonia Lubelska posiada podobny instrument. Czy Krasnystaw stać na przywrócenie świetności koncertowego Steinwaya? Wierzę, że tak będzie. Jako krasnostawianin, człowiek oddany muzealnictwu już od 40 lat, miłośnik muzealnictwa oraz dyrektor placówki, której podstawowym zadaniem jest troska o dobra kultury, chciałbym dożyć chwili, gdy ten wspaniały fortepian znów "przemówi".

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Władysław Fedorowicz
oraz prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny
podpisują porozumienie o ratowaniu Steinway'a

Fortepian-legenda
Dr hab. Mariusz Dubaj -
muzyk, kompozytor, wykładowca UMCS

Chciałbym gorąco pogratulować i podziękować Panu Prezesowi Romanowi Żelaznemu, Panu Dyrektorowi Władysławowi Fedorowiczowi oraz Fundacji „Zacny uczynek” za aktywne włączenie się w planowaną renowację fortepianu koncertowego marki Steinway.
Fortepian ten przekazany został w roku 1990 w zdewastowanej postaci przez Krasnostawski Dom Kultury do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
Krasnostawski fortepian Steinwaya, pochodzący z czasów legendarnego pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), jest mi dobrze znany. W latach mojej nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie miałem możliwość na nim ćwiczyć i koncertować.
Na instrumencie tym wielokrotnie koncertowali znakomici pianiści, chwaląc jego walory. Szczególnie utkwił mi w pamięci niezwykle ambitny repertuarowo i fenomenalnie wykonany recital Haliny Czerny-Stefańskiej, grany w drugiej połowie lat 70-tych. Jak mi wiadomo, artystka bardzo dobrze wyrażała się o krasnostawskim instrumencie. Warto dodać, że na jej prywatnym fortepianie koncertował w krakowskiej filharmonii w 1955 roku legendarny włoski pianista, Arturo Benedetti Michelangeli.
Dwukrotnie fortepian miał szanse doczekać się remontu kapitalnego. Pierwszy raz miało to miejsce w końcu lat 80-tych w lubelskiej firmie Leonarda Bednarskiego. Fachowiec był jednak bardziej zainteresowany odkupieniem fortepianu, niż wykonaniem jego remontu na potrzeby Krasnegostawu. Drugą szansę pokrzyżowała zmiana struktury administracyjnej kraju w końcu lat 90-tych oraz wynikające stąd komplikacje związane z finansowaniem. Do podjęcia przedsięwzięcia przymierzała się wówczas wyspecjalizowana firma SAP z Kalisza.
Miejmy nadzieję, że trzecia próba dokonania remontu kapitalnego cennego amerykańskiego fortepianu koncertowego tym razem zakończy się sukcesem.

Czerwiec 2006

"Śladami Norwida w Paryżu" - tę nagrodę dla najmłodszego laureata Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie ufundowała Fundacja "Zacny uczynek" wraz z tygodnikiem "Echo Krasnegostawu". Nagroda obejmowała 3-dniowy pobyt w stolicy Francji z osobą towarzyszącą, połączony ze zwiedzaniem miejsc szczególnie związanych z Norwidem. Laureatką była 17-letnia Ewelina Zając z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (pow. krasnostawski).

Listopad 2006

Prezes Fundacji i wydawca "Echa Krasnegostawu" uczestniczył w 2-dniowej konferencji "Wojna w mediach. Czy polskie media przegrają walkę o niezależność" na Uniwersytecie Opolskim. Wziął udział w najważniejszym punkcie konferencji - dyskusji panelowej, obok przew. SDP Krystyny Mokrosińskiej, Macieja Iłowieckiego, Kamila Durczoka, Piotra Mroczyka, Macieja Wierzyńskiego, Janusza Majcherka.